Za stołem prezydialnym

Prezes odczytuje sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2010

Dodaj komentarz