Wizyta w SP 1 w Istebnej

W dniu 24.03.2011 nasi strażacy przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej. Szkolenie skierowane było do dzieci z wszystkich klas z klasą „0” włącznie i było przypomnieniem wiedzy, którą przekazują im nauczyciele na takich właśnie lekcjach z pierwszej pomocy.
W klasach 0-3 polegało ono na pokazach właściwego postępowania z poszkodowanym, ułożenie go  w pozycji bocznej ustalonej, zapamiętaniu numerów służb ratunkowych, oraz pokazu prawidłowego wykonania masażu serca i sztucznego oddychania. Klasy 4-6 również w praktyce ćwiczyły resuscytację.
Takie zajęcia winne być realizowane jak najczęściej, a dzieci dzielić się wiedzą z rodzicami. Wielu nas dorosłych nie wie jak postąpić z poszkodowanym, którego widzimy na chodniku, jak sprawdzić jego funkcje życiowe, ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Mało tego, niejednokrotnie nie wiemy nawet jak wezwać służby ratunkowe i jakie informacje należy podać dyspozytorowi. Dlatego właśnie tak ważne jest wpajanie młodym ludziom podstawowych zasad w takich sytuacjach i tego, by nie bali się podejść do człowieka i wykonać podstawowe sprawdzenie funkcji życiowych. Człowiek leżący na chodniku może potrzebować szybkiej pomocy, ale również może po prostu spać, jednak zawsze należy to sprawdzić i odpowiednio zareagować.
Dziękujemy p. Dyrektor SP 1 w Istebnej za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.
Dziękujemy również d-cy JRG Ustroń mł. bryg. Damianowi Legierskiemu, oraz Dyrektorowi SP 2 Jaworzynka Zapasieki p. Dorocie Małyjurek za wypożyczenie manekinów do ćwiczenia resuscytacji.

z-ca naczelnika Adam Bielesz

Dodaj komentarz