Bezpieczne wakacje

 

Corocznie nasza jednostka włącza się w akcję „Bezpieczne wakacje”, mającą na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywających w zorganizowanych grupach na terenie Gminy Istebna. Wiadomości nabyte w czasie pogadanek i pokazów przeprowadzonych przez naszych druhów z powodzeniem wykorzystywane mogą być poza okresem wakacyjnym.
W sobotę 9 lipca 2011 roku druhny i druhowie odbyli pogadanki i zaprezentowali sprzęt ratowniczy jakim dysponuje nasza jednostka dla dwóch grup kolonijnych. Jedna grupa przybyła z Iławy zakwaterowana jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce na Zapasiekach, a druga grupa zakwaterowana jest w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Las” w Istebnej.
Dzieciom została przekazana podstawowa wiedza na temat jak zachować się w sytuacji zagrożenia, zasady ewakuacji i alarmowania służb ratowniczych, podstawowe informacje o pierwszej pomocy oraz zaprezentowano sprzęt ratowniczo-gaśniczy znajdujący się na samochodach MAN TGM i Land Rover Defender. Odpowiadano również na pytania kierowane przez dzieci i młodzież.
Pogadanki i pokazy wzbudziły wielkie zainteresowanie z czego również się cieszymy. Dziękujemy opiekunom grup i organizatorom za zaproszenie.

Dodaj komentarz