Trening systemu syren alarmowych

WOJEWÓDZKI TRENING
SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W SYSTEMIE OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 25 października 2012r. (czwartek) o godzinie 12.00 odbędzie się wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach treningu emitowany będzie sygnał „o odwołaniu alarmów: powietrznego i o skażeniach” – dźwięk syreny ciągły, trwający 3 minuty.
System alarmowania ludności na terenie województwa śląskiego składa się z zespołu syren uruchamianych na drodze radiowej lub indywidualnie. Syreny uruchamiane drogą radiową wchodzą w skład tak zwanego „systemu wojewódzkiego”. Działają w dwóch systemach: RSWS oraz DSP. Pozostałe syreny niezależnie od sposobu sterowania można uruchomić ze szczebla samorządowego powiatu, miasta lub gminy.
Ostrzeganie i alarmowanie ludności za pomocą elektronicznych i mechanicznych syren alarmowych przewidziane jest do wykorzystania w warunkach wystąpienia zagrożeń o charakterze ponadlokalnym, obejmujących swym zasięgiem obszar całego województwa, powiatu lub kilku gmin w związku z ogłoszeniem alarmu powietrznego oraz alarmu o skażeniach.
W wyżej wymienionych przypadkach kluczową rolę odgrywa czas, dlatego też ogłoszenie alarmu za pomocą syren, uruchamianych na drodze radiowej wydaje się być jednym z najbardziej skutecznych sposobów ostrzegania ludności o zagrożeniach.
Ostrzeganie za pomocą syren alarmowych ma również pewne wady. Sygnał syreny akustycznej słyszany przez człowieka jest mało precyzyjny, niepokoi, lecz nie określa rodzaju zagrożenia, co w warunkach zagrożeń pokojowych jest niezwykle istotne. Taki sygnał powinien determinować nasze zachowanie. Dlatego też koniecznym jest aby sygnał syreny został uzupełniony innym, bardziej precyzyjnym źródłem informacji, możliwie ogólnodostępnym. Takim szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji są rozgłośnie radiowe, które w krótkim czasie mogą przekazać żądaną informację dużej ilości odbiorców. Osoba słysząca sygnał syreny powinna – jeżeli jest to możliwe – jak najszybciej włączyć radioodbiornik, ustawić go na kanale pracy rozgłośni regionalnej, skąd precyzyjnie zostanie poinformowana o rodzaju zagrożenia, sposobie zachowania się, postępowania lub zabezpieczenia w sposób doraźny swojego mienia.

Pełny wykaz sygnałów alarmowych jest dostępny pod poniższym adresem www: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/czk_alarm_zag.html

Dodaj komentarz