I kwartał pod znakiem szkoleń pierwszej pomocy

W ubiegłym roku dzięki ofiarności mieszkańców Istebnej, nasza jednostka zakupiła sprzęt szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy. Dzięki temu nasi ratownicy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje i utrzymują wysoki poziom wyszkolenia. Ale chcieli się również podzielić swoją wiedzą ze społeczeństwem. Dlatego w dniach 29 i 30 stycznia zostało zorganizowane pierwsze w Istebnej ogólnodostępne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu udział wzięło osiemnaście osób. Szkolenie zakończyło się egzaminem i rozdaniem certyfikatów.

Następnie zostało zorganizowane szkolenie dla żon i domowników strażaków. Strażacy podnoszą swoją wiedzę i wyszkolenie, mogą udzielić pomocy domownikom czy sąsiadom, a jeśli ich nie ma lub im by się coś stało to nie miał by kto udzielić fachowo pomocy. Dlatego narodził się taki pomysł i został w lutym zrealizowany.

Dodatkowo nasi ratownicy kontynuowali zajęcia w szkołach podstawowych w Istebnej oraz w szkole podstawowej w Jaworzynce – Zapasiekach. Rozpoczęto również zajęcia szkoleniowe w gimnazjum. Zajęcia w szkole ze względu na mocno ograniczony czas prowadzone są głównie w formie pogadanki. Ale ćwiczenia praktyczne również się odbywały w takim zakresie na jaki pozwalał czas i wiek dzieci. W starszych klasach odbywało się więcej ćwiczeń praktycznych i bardziej zaawansowanych.

Nasza jednostka włączyła się w akcję „AED dla Trójwsi, która ma na celu podniesienie świadomości naszego społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz stosowania AED – urządzenie do Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej. Nasza jednostka w tym roku zakupiła takie urządzenie szkoleniowe i na wszystkich zajęciach szkoleniowych jest prezentowane praktyczne zastosowanie go w działaniach ratowniczych.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dodaj komentarz