Zapytanie

Zapytanie o ofertę cenową

Na przygotowanie i druk monografii jednostki OSP Istebna-Centrum

W ramach realizacji projektu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” 120 lat służby mieszkańcom Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa istebniańskich strażaków – wydanie monografii istebniańskiej straży pożarnej z okazji jubileuszu 120 lecia jednostki z Istebnej – Centrum  objętego dofinansowaniem z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 ” 2013

Przedmiot zamówienia:

Album            1000 egzemplarzy

Format:         240 x 305 mm

Oprawa:        twarda _ grzbiet prosty

Papier:          wsad _ kreda matowa 150 g

Druk:             110 stron 4+4

Okładka:       tektura introligatorska 2,5 mm

Oklejka:        kreda 150 g, druk 4+0 + folia mat.

Wyklejka:     offset 150 g, druk 4+4

Transport:    na koszt dostawcy

Pakowanie:  paczka standard na koszt dostawcy

Termin wykonania:             wrzesień 2013

 

Cena obejmuje: projekt, skład, tłumaczenie, korektę druku, wykonanie zdjęć, napisanie tekstu, naniesienie oznakowania zgodnego z wytycznymi PROW 2007-2013, dostarczenie do siedziby zamawiającego.

 

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów merytorycznych i graficznych do wykonania przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do nadania własnego numeru ISBN

 

Proszę o podanie ceny jednostkowej brutto oraz całości zamówienia brutto (włącznie z podatkiem VAT 5%)

 

Ofertę cenową proszę przesłać na adres

Ochotnicza Straż Pożarna Istebna-Centrum
Istebna 600
43-470 Istebna

lub e-mail: ospistebna@wp.pl

Osoby do kontakt:
Stanisław Kędzior – 698 809 199, e-mail: ospistebna@wp.pl
Mirosław Kukuczka – 605 362 225, e-mail: ospistebna@wp.pl

Dodaj komentarz