IV Manewry ratownicze – Istebna 2014

Już w sobotę 13 września odbędą się „IV Manewry Ratownicze – Istebna 2014”.

Główną ideą manewrów jest rozwijanie współpracy między poszczególnymi grupami ratowników, które w wyniku różnych zdarzeń często wspólnie pokonują trudności związane z akcjami ratowniczymi. Chcemy, by ratownicy mieli okazję ćwiczyć postępowanie z poszkodowanym, poczynając od momentu dotarcia do miejsca zdarzenia, aż po przekazanie poszkodowanego zespołowi pogotowia ratowniczego. Aby osiągnąć ten cel zorganizowano dla uczestników ćwiczeń wiele urozmaiconych pozoracji, które obejmują szeroko pojęty temat jakim jest ratownictwo medyczne.

Osoby postronne będą mogły oglądać z bezpiecznej odległości zmagania zespołów z przygotowanymi zadaniami.

Impreza organizowana jest pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu
Cieszyńskiego Pana Jerzego Nogowczyka.

Organizatorem manewrów jest OSP Istebna-Centrum, a głównym pomysłodawcą jest dh Adam Bielesz

Imprezę wspierają finansowo:
Gmina Istebna oraz Fundacja BZ WBK

logo_fundacja_bzwbk-nowelogo gminy

Dodaj komentarz