Akcja krwiodawstwa – podsumowanie

W dniu wczorajszym tj. niedzielę 10 stycznia 2016 w Istebnej na placu kościelnym przy parafii pw. Dobrego Pasterza została przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Chętnych do oddawania krwi w specjalnym autobusie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic przyjmowano od 9.00 do 14.00.
Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Chętnych do oddania krwi zgłosiło się 47 mieszkańców, a krew pobrano od 35 dawców. W czasie akcji zebrano 15,75 litra krwi.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zgłosili chęć oddania krwi oraz Pani Elżbiecie Legierskiej – Niewiadomskiej za udostępnienie pomieszczeń w budynku GOK na potrzeby akcji.

Dodaj komentarz