Ćwiczenia służb ratowniczych – Kryry 2012

W dniu 19 maja 2012 w Kryrach odbyły się „IV Zintegrowane Ćwiczenia Służb Ratowniczych Kryry 2012”, zorganizowane przez Grupę Ratowniczą Kryry. Nasze jednostka otrzymała zaproszenie do udziału w tych ćwiczeniach.

Główną ideą przyświecającą organizatorom manewrów było rozwijanie współpracy między poszczególnymi grupami ratowników, które w wyniku różnych zdarzeń często wspólnie pokonują trudności związane z akcjami ratowniczymi. Chciano, by ratownicy mieli okazję ćwiczyć postępowanie z poszkodowanym, poczynając od momentu dotarcia do miejsca zdarzenia, aż po przekazanie poszkodowanego zespołowi ratownictwa medycznego. Aby osiągnąć ten cel zorganizowano dla uczestników ćwiczeń wiele urozmaiconych pozoracji, które obejmowały szeroko pojęty temat jakim jest ratownictwo medyczne. Czytaj dalej