Kolejny pożar od kominka.

W dniu dzisiejszym 10.03.2011 o godzinie 13.30 zostaliśmy powiadomieni przez mieszkańca Istebnej o wyczuwalnym od kilku dni dymie w jego mieszkaniu. Po zawiadomieniu PSK w Ustroniu o 13.45 jeden zastęp samochodem MAN TGM GBA 2,5/25 podjął działania. Na miejscu stwierdzono pęknięcie komina oraz nieprawidłowo wykonane odprowadzenie przewodu kominowego z kominka w przyległym mieszkaniu. Wygaszono ogień w kominku, sprawdzono przewód kominowy na wypadek palenia się sadzy i wydano zakaz rozpalania ognia do czasu sprawdzenia przewodów kominowych przez kominiarza. Działania zakończono o godzinie 14.50.

Pożar grilla w Ośrodku na Zagroniu

W dniu 13.02.2011, w godzinach 14.10-14.50 braliśmy udział w działaniach na terenie Ośrodka „Zagroń” w Istebnej. PSK PSP w Ustroniu przyjęło zgłoszenie o zadymieniu w obiekcie ośrodka. Zapaleniu uległy elementy przewodów kominowych wiaty z grillem.

W działaniach brały udział 4 zastępy strażaków (OSP Istebna-Centrum, OSP Koniaków-Centrum, PSP Ustroń).

Walne zebranie

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna-Centrum odbyło się w dniu 05.02.2011, o godzinie 18.00, w sali naszej jednostki.

Na zebraniu pojawiło się ponad 50 druhów z naszej jednostki, oraz zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminy, pani Danuta Rabin, zastępca Wójta, pan Henryk Gazurek, Przewodniczący Rady Gminy, pan Jan Gazur, Komendant Gminny ZOSP RP p. mł. bryg. Damian Legierski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Józef Czepczor.

Prezes OSP, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, oraz opiekun MDP przedstawili sprawozdania z działalności jednostki, następnie Komendant gminny ZOSP RP przedstawił informacje na temat działalności jednostek OSP z terenu naszej gminy w zeszłym roku, oraz podziękował strażakom, za przekazywanie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych w formie darowizny na rzecz jednostki, w związku z czym pieniądze te przekazywane są na konto naszego stowarzyszenia. Zaznaczył przy tym że gmina Istebna jest jedyną w powiecie, w której strażacy ze wszystkich jednostek podjęli taką decyzję.

Następnie odbyły się wybory członków zarządu OSP, oraz komisji rewizyjnej, oraz podjęto niezbędne uchwały.

Oto skład wybranego zarządu:
Mirosław Kukuczka – Prezes Zarządu
Michał Kohut – Naczelnik
Adam Juroszek – II Wiceprezes Zarządu
Stefania Kędzior – Skarbnik
Adam Bielesz – Zastępca Naczelnika
Józef Kędzior – Sekretarz Zarządu
Szczepan Haratyk – Gospodarz
Tadeusz Kaczmarzyk – Członek Zarządu
Henryk Kukuczka – Członek Zarządu
Wojciech Matuszny – Członek Zarządu
Damian Ziółkowski – Członek Zarządu

Po zakończeniu obrad, strażacy spotkali się przy tradycyjnym poczęstunku. Czytaj dalej

Złamany konar

W dniu 5 lutego 2011 o godzinie 14.00 dyspozytor PSK w Ustroniu zadysponował MAN GBA z naszej jednostki do usunięcia miejscowego zagrożenia. Nadłamany konar drzewa na wysokości ok. 11 metrów oparł się na konar sąsiadującego drzewa stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu w ciągu DW 941 w przysiółku Istebna – Dzielec. Po wstrzymaniu ruchu na drodze zostały odcięte oba konary. Działania zostały zakończone o godzinie 14.45.

Zadymienie – Jaworzynka-Krężelka

W dniu 16.01.2011, ok. godz. 9.30 nasza jednostka została wezwana do zdarzenia w Jaworzynce-Krężelce. Zgłaszający poinformował o „pożarze drewnianej podłogi”. Po przybyciu na miejsce strażacy ustalili że przyczyną zadymienia poddasza budynku był zatkany przewód kominowy, który powodował ulatnianie się dymu poprzez drewnianą podłogę poddasza.
Czytaj dalej

Pożar w budynku mieszkalnym – Istebna-Centrum

Pożar elementów konstrukcyjnych kominka w drewnianym domu o konstrukcji zrębowej w Istebnej (Do Kiepka). W działaniach uczestniczyły OSP Istebna-Centrum, Koniaków-Centrum, oraz JRG PSP w Ustroniu.

Zabezpieczenie lądowiska

W dniu 16.09.2010, ok. godziny 10.00 strażacy z OSP Istebna-Centrum zostali zadysponowani do zabezpieczenia lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na płycie boiska „Pod Skocznią” – Istebna-Tartak. Śmigłowiec przyleciał po 2 letnie dziecko poszkodowane w wypadku w domu, z podejrzeniem poważnych urazów wewnętrznych. Mały pacjent został przetransportowany do specjalistycznej kliniki w Katowicach. W działaniach uczestniczyły osp Istebna-Centrum (1 zastęp), JRG PSP Ustroń (1 zastęp), Cieszyńskie PR – Stacja Istebna (zespół S).

Zadymienie na Pietraszynie

14.06.2010, Zadymienie w budynku mieszkalnym, Koniaków-Pietraszyna

Pożar budynku mieszkalnego w Koniakowie

Koniaków -Gronik, 8 kwiecień 2009, ok. godz. 17.50

Pożar domu jednorodzinnego, o konstrukcji drewnianej, zrębowej, krytego eternitem. Spaleniu uległa więźba dachowa, ściany poddasza, strop parteru oraz część ścian parteru. Działania ratownicze polegały na podaniu dwóch prądów wody (W75), oraz rozbiórce elementów pokrycia dachowego i ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych przy pomocy pił spalinowych i bosaków. W związku z silnym zadymieniem parteru budynku do środka budynku wprowadzono rotę strażaków w aparatach ODO w celu zlokalizowania pożaru. Po zerwaniu elementów dachu i elewacji, strażacy przelewali tlące się elementy wodą. Zasilanie wodą w początkowym okresie akcji prowadzone było z zbiorników na pojazdach GBA 2,3/20 z OSP Koniaków-Centrum, OSP Istebna-Centrum, oraz GCBA 6/32 OSP Koniaków Centrum, równocześnie została wybudowana linia zasilająca z hydrantu. Działania prowadzone były na stromym stoku, pojazdy wymagały blokowania kół podkładkami, parkowały wzdłuż drogi gminnej na odcinku 150 m.

W działaniach uczestniczyły następujące siły i środki:

433[S]21 – GBA 2,5/16 Renault M210/ISS – JRG PSP Ustroń
433[S]25 – GCBA 6/32 Jelcz 315 – JRG PSP Ustroń
439[S]66 – GBA 2,3/20 Star 266/Bocar – OSP Istebna-Centrum
439[S]67 – SLRt Lublin – OSP Istebna-Centrum
439[S]68 – GBA 2/16 Mercedes/Rosenbauer – OSP Istebna-Centrum
439[S]72 – GBA 2,3/20 Star 266/Bocar – OSP Koniaków-Centrum
439[S]73 – SLRr – OSP Koniaków-Centrum
439[S]74 – GCBA 6/32 Jelcz 315 – OSP Koniaków-Centrum
438[S]43 – GBA 2/16 Star 200 – OSP Istebna Zaolzie

Pogotowie Energetyczne (Enion, O/Wisła), Policja (Komisariat Wisła)

Brak osób poszkodowanych, budynek w momencie zdarzenia był pusty. Prawdopodobna przyczyna pożaru to zwarcie instalacji elektrycznej.

Awaria kolei linowej na Zagroniu

„Zakończyła się akcja uwalniania narciarzy z wyciągu krzesełkowego Złoty Groń w Istebnej w Beskidzie Śląskim. Strażacy i GOPR-owcy sprowadzili na ziemię 152 osoby. Dwoje dzieci odwieziono do szpitala z powodu wychłodzenia organizmu. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało awarię wyciągu.

Do awarii doszło po godzinie 14.30. Dopiero o 16.00 pierwszy sygnał o zatrzymaniu wyciągu dotarł do straży pożarnej.

Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej.

– Krzesełka są na tyle dostępne dla naszych drabin, że strażacy sukcesywnie ewakuują narciarzy – mówił w TVN24 Damian Legierski, dowódca straży pożarnej w Ustroniu. Dlatego akcja przebiegła sprawnie, mimo zmroku i zimna (na Zaolziu jest obecnie ok. – 10 stopni Celsjusza).

Nikt nie został ranny, oprócz dwojga dzieci wszyscy czują się dobrze. Pobliski hotel dostarczył ciepłych napoi, by narciarze mogli się ogrzać.”

źródło: Gazeta Wyborcza

Wg oceny Państwowej Straży Pożarnej w 36 krzesełkach znajdowało się ok. 120 osób. Każde krzesełko jest 4 miejscowe.

Pierwsze hipotezy mówią o jednoczesnej awarii zasilania stacji wyciągu, przy równoczesnej awarii systemu sterowania pracą zarówno podstawowego jak i awaryjnego napędu. Wyciąg został otwarty 20.12.2008, po raz pierwszy turystów woził 26.12.2008. Jego producentem jest firma Tatrapoma ze Słowacji.
W akcji uczestniczyły:

433[S]21 – GBA – JRG Ustroń
433[S]91 – SLKw – JRG Ustroń
439[S]66 – GBA – OSP Istebna Centrum
439[S]67 – SLRt – OSP Istebna Centrum
439[S]72 – GBA – OSP Koniaków Centrum
439[S]73 – SLRr – OSP Koniaków Centrum
438[S]43 – GBA – OSP Istebna Zaolzie
438[S]46 – GBA – OSP Jaworzynka Centrum

* Zespół P (W) – Stacja Istebna – Cieszyńskie Pogotowie ratunkowe
* Policja – Komisariat Wisła (2 pojazdy)
* GOPR Grupa Beskidzka – stacja grupy znajduje się w budynku wyciągu.

Pożar poddasza gospody w Koniakowie

W dniu 07.11.2008, ok. godz. 17.30 zauważono silne zadymienie wydobywające się z poddasza budynku Gospody w Koniakowie.

Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane:

439[S]66 – GBA 2,3/17 – OSP Istebna Centrum
439[S]67 – SLRt – OSP Istebna Centrum
439[S]68 – GBAPr 2/16/750 – OSP Istebna Centrum
439[S]72 – GBA 2,3/17 – OSP Koniaków Centrum
439[S]73 – SLRr – OSP Koniaków Centrum
439[S]74 – GCBA 6/32 – OSP Koniaków Centrum
438[S]43 – GBA 2,5/16 – OSP Istebna Zaolzie
438[S]46 – GBA 2/12 – OSP Jaworzynka Centrum
433[S]21 – GBA 2,5/16 – JRG PSP Ustroń
433[S]51 – SD30 – JRG PSP Ustroń.
431[S]51 – SD30 – JRG PSP Cieszyn

Policja – Ogniwo Patrolowe, Wisła
Zespół Specjalistyczny Istebna – Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

W międzyczasie dojeżdżały kolejne zastępy, niestety nie mogłem obserwować dalszego ciągu akcji.

Działania polegały na rozcinaniu pokrycia dachowego z blachy i podawania prądów wody z drabin dostawianych, jak również z SD30, jak również zrywanie boazerii wewnątrz poddasza.

Działania zakończono ok. godz. 22.30
Na dachu karczmy były wykonywane prace remontowe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogień został zaprószony prawdopodobnie podczas układania papy.
Spaleniu uległo: więźba dachowa na powierzchni ok.350 m kwadratowych oraz częściowo podłoga poddasza, Straty ok.300 tys. zł (uratowano ok.1000 tys. zł.). W działaniach uczestniczyli: PSP 7/13, OSP 10/40, Pogotowie Energetyczne 1/2, Policja 3/6.
http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/3?interwencja=849