Bezpieczne wakacje – SP 2 Istebna-Zaolzie

W piątek 29 lipca 2011 druhowie z naszej jednostki przeprowadzili koleją pogadankę na temat bezpieczeństwa i przeprowadzili pokazy sprzętu ratowniczo gaśniczego dla grupy młodzieży z „Obozu św. Jana Bosko – Istebna 2011” przebywających na wypoczynku w Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej – Zaolzie.
Celem głównym akcji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej w zorganizowanych grupach na terenie naszej gminy.

Na początku prelegent omówił kwestię bezpieczeństwa w przypadku zauważenia zagrożenia oraz jak prawidłowo alarmować odpowiednie służby ratownicze: pogotowie ratunkowe, straż pożarną czy też policję. Następnie omówione zostało umundurowanie strażaka oraz zaprezentowany sprzęt gaśniczy. Następnie zaprezentowano sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu ratownictwa medycznego, które prezentowane było w dalszej kolejności. Mimo deszczowej aury w czasie pobytu tego turnusu w Istebnej największa frajdę dzieciakom sprawił pokaz „na mokro” zbudowanej linii gaśniczej i działka gaśniczego na samochodzie MAN TGM zabudowanym przez firmę STOLARCZYK.

Dodaj komentarz