Akcje 2020 rok

 1.  08.01  godz. 18:38, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego.
 2.  10.01  godz. 12:40, Istebna, zabezpieczenie lądowiska dla LPR.
 3.  10.01. godz. 15:41, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego.
 4.  20.01. godz. 11:38, Istebna, usunięcie plam substancji ropopochodnych (DW 941).
 5.  28.01. godz. 16:26, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru
 6.  28.01. godz. 20:02, Istebna, pożar sadzy w kominie domu
 7.  28.01. godz. 22:39, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru
 8.  31.01. godz. 10:37, Istebna, neutralizacja plam oleju na drodze wojewódzkiej
 9.  04.02. godz. 12:04, Istebna, neutralizacja plamy rozlanego oleju
 10.  04.02. godz.16:14, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z linii energetyczne
 11.  05.02. godz . 9:22, Istebna, usunięcie pochylonego drzewa na terenem przedszkola
 12.  07.02. godz.   6:58, Istebna, usunięcie powalonego drzewa
 13.  10.02. godz. 19:56, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 14.  11.02. godz.   8:56, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi woj.941
 15.  11.02. godz. 17:37, Istebna, pomiar stężenia tlenku węgla po zadziałaniu tzw. „czujki czadu” w domu jednorodzinnym
 16. 13.02. godz.   2:54, Istebna, alarm z hotelowego systemu sygnalizacji pożaru
 17. 15.02. godz. 18:17, Istebna, fałszywy alarm z monitoringu pożarowego
 18. 17.02. godz. 14:25, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 19. 18.02. godz.  9:08, Istebna, neutralizacja plamy i uprzątnięcie drogi po kolizji.
 20. 18.02. godz. 10:43, Istebna, ogniska bez dozoru – fałszywy alarm.
 21. 20.02. godz. 13:52, Istebna, fałszywy alarm z monitoringu pożarowego
 22. 23.02. godz. 22:48, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi woj. 941
 23. 24.02. godz.   0:01, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi woj. 941
 24. 24.02. godz.  3:23, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi woj. 941
 25. 24.02. godz.  9:00, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi gminnej
 26. 24.02. godz.  9:00, Istebna, usunięcie drzewa z dachu domu jednorodzinnego
 27. 29.02. godz.10:53, Istebna, usunięcie powalonego przez wiatr drzewa z DW943
 28. 08.03. godz.14:37, Istebna, pożar samochodu osobowego
 29. 12.03 godz. 14:18, Istebna usunięcie powalonego drzewa z drogi gminnej
 30. 22.03 godz.  8:54, Jaworzynka, pożar sadzy w domu jednorodzinnym
 31. 01.04 godz.  8:13, Istebna, neutralizacja plam na drodze woj. nr 941
 32. 02.04 godz.  7:05, Istebna,  neutralizacja plamy i uprzątnięcie drogi po kolizji.
 33. 04.04 godz. 15:44, Istebna, pożar trawy.
 34. 08.04.godz.   9:17, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 35. 07.05 godz. 22:09, Jaworzynka, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 36. 08.05.godz. 17:36, Istebna, miejscowe zagrożenie
 37. 14.05.godz  16:30, Koniaków, pożar domu
 38. 22.05.godz. 15:20, Istebna, miejscowe zagrożenie
 39. 27.05.godz.   1:35, Istebna, pożar domu (ofiara śmiertelna-właścicielka domu)
 40. 29.05.godz. 15:22, Istebna, neutralizacja plam na drogach – woj. i powiatowej
 41. 03.06.godz. 21:53, gmina Istebna, akcja poszukiwawcza (osoba poszukiwana odnalazła się)
 42. 05.06.godz. 17:16, Istebna, kolizja drogowa