IV MANEWRY RATOWNICZE – ISTEBNA 2014

W dniu 13 września 2014 w odbyły się „IV Manewry Ratownicze – Istebna 2014”, zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną ISTEBNA-CENTRUM pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego Jerzego Nogowczyka.

Główną ideą przyświecającą organizatorom manewrów było rozwijanie współpracy między poszczególnymi grupami ratowników, które w wyniku różnych zdarzeń często wspólnie pokonują trudności związane z akcjami ratowniczymi. Chciano, by ratownicy mieli okazję ćwiczyć postępowanie z poszkodowanym, poczynając od momentu dotarcia do miejsca zdarzenia, aż po przekazanie poszkodowanego zespołowi ratownictwa medycznego. Aby osiągnąć ten cel zorganizowano dla uczestników ćwiczeń wiele urozmaiconych pozoracji, które obejmowały szeroko pojęty temat jakim jest ratownictwo; w każdej pozoracji wykorzystywane było ratownictwo medyczne.

W manewrach brało udział łącznie dziewięć drużyn:SDH Mosty u Jablunkova (Czechy), OSP Rajcza, OSP Skoczów, OSP Puńców, OSP Ustroń-Centrum, OSP Ustroń-Nierodzim, OSP Wisła-Centrum, OSP Istebna-Zaolzie, OSP Istebna-Centrum.

Zgrupowanie drużyn było przy OSP w Istebnej o godzinie 7.30. Następnie prezes zarządu OSP Istebna Mirosław Kukuczka powitał przybyłych na manewry a także ?kilka słów? do zebranych skierowali zaproszeni goście: Starosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk, Zastępca Wójta Gminy Istebna Henryk Gazurek i Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka. Po powitaniu głos zabrał pomysłodawca manewrów druh Adam Bielesz, który omówił zasady, trasę i poszczególne zadania ćwiczeń. Po odprawie dowódców drużyn, wylosowaniu kolejności zadań, wypiciu kawy, zjedzeniu ciasta drużyny wyruszyły w teren i przystąpiły do wykonywania przygotowanych zadań.

Scenariusz pierwszego zadania zakładał, iż w rzece topiła się osoba. Na pomoc ruszył przechodzień, który wyciągnął topielca z rzeki ale w czasie udzielania pomocy został ukąszony przez żmiję. Dodatkowym utrudnieniem było to, iż osoba ratująca była głuchoniema. W działaniach ratowniczych strażacy korzystali ze szkoleniowego defibrylatora AED zapewnionego przez organizatora.

W drugim zadaniu należało udzielić pomocy osobie, która została przygnieciona przez bal drzewna. Poszkodowana była nieprzytomna i miała otwarte złamanie kończyny dolnej. Do wyciągnięcia poszkodowanej spod kłody potrzebne było użycie poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia. Poduszki wysokiego ciśnienia potrzebne do wykonania zadania były zabezpieczone przez organizatora.

W kolejnym zadaniu należało udzielić pomocy rolnikowi, który w trakcie prac konserwacyjnych przy kombajnie nie zachował należytej ostrożności i jego ręka została wciągnięta w pracujące elementy mechaniczne maszyny, w wyniku czego doszło do amputacji kończyny.

Czwarte w kolejności zadanie polegało na udzieleniu pomocy osobom, które zostały poszkodowane w trakcie awantury rodzinnej. Jedna z osób poszkodowanych była nieprzytomna i miała wbite w jamę brzuszną ciało obce (nóż kuchenny), a drugą osobą poszkodowaną była kobieta w zaawansowanej ciąży. Utrudnieniem dla ratowników była niezrównoważona kobieta, który zachowywała się bardzo agresywnie.

W kolejnym zadaniu przygotowanym dla grup ratowniczych należało udzielić pomocy dzieciom, które bawiąc się na boisku sportowym zostały przygniecione przez bramkę. Poszkodowane dzieci miły uraz głowy oraz złamanie kończyny. W działaniach ratowniczych strażacy korzystali z pediatrycznej deski stabilizacyjnej zabezpieczonej przez organizatora.

W szóstym zadaniu należało udzielić pomocy osobie, która jadąc na motorze spadła z wysokiej skarpy i upadła w zarośla nad rzeką w wyniku czego straciła przytomność. Natomiast pojazd wpadł do wody i ratownicy dodatkowo musieli zabezpieczyć miejsce zdarzenia pod względem zagrożenia ekologicznego. Do realizacji zadania ratownicy mieli zapewnione przez organizatora nosze podbierakowe.

W kolejnej pozoracji drużyny udzielały pomocy poszkodowanemu, który prowadząc prace pielęgnacyjne na drzewie został uderzony przez odcięty konar i stracił przytomność. Utrudnieniem dla ratowników było to, iż poszkodowany zawisł na szelkach i linie, którą był zabezpieczony ponad dwa metry nad poziomem gruntu. W czasie realizacji zadania ratownicy mogli korzystać z drabiny teleskopowej zapewnionej przez organizatora manewrów.

W ósmej pozoracji należało udzielić pomocy osobom, które uległy zatruciu tlenkiem węgla w ciasnej kotłowni. Poszkodowanymi byli dwaj mężczyźni, dodatkowo jeden z nich upadając na ostry przedmiot rozciął brzuch w wyniku czego doszło do wytrzewienia.

W ostatniej pozoracji należało udzielić pomocy poszkodowanym z wyniku wypadku samochodowego. W zdarzeniu zostały poszkodowane dwie osoby. Jednego z poszkodowanych trzeba było uwolnić z samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych oraz do wykorzystania była też kamizelka KED. Narzędzia hydrauliczne jak i kamizelkę KED zapewniał organizator.

Wszystkie pozoracje były realistycznie przygotowane. Sędziowie po każdym zadaniu omawiali wykonanie zadania przez drużynę, zwracali uwagę na popełniane błędy oraz chwalili za dobrze wykonane czynności. Zadania nie były punktowane na oceny, gdyż celem manewrów nie była rywalizacja, tylko ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych oraz umożliwienie zespołom pracę ze sprzętem, z którym nie mają styczności we własnych jednostkach.

Po wykonaniu przez wszystkie drużyny przygotowanych pozoracji i powrocie do remizy OSP Istebna-Centrum przystąpiono do dodatkowego zadania sprawnościowego, w którym udział brał przedstawiciel każdej zgłoszonej ekipy. Zadanie polegało na przeciągnięciu czterech odcinków węża W-75, następnie wbiegnięciu na platformę o wysokości około 7 metrów, następnie wciągnięciu dwudziestokilogramowego ciężaru na podest, zbiegnięciu w dół i zwinięciu odcinka węża W-52 i przekroczenie mety w jak najkrótszym czasie. Zadanie sprawnościowe najszybciej wykonał zawodnik reprezentujący SDH Mosty u Jablunkova.

Po zakończeniu zadania dodatkowego nastąpiło omówienie przez sędziów zdań – założeń, najczęściej popełnianych błędów, dobrych pomysłów wynikłych w trakcie ćwiczeń. Na zakończenie został podany obiad dla wszystkich osób zaangażowanych w realizacje manewrów i osoby zaproszone.

Organizatorzy przygotowali też takie pozoracje, do których zazwyczaj strażacy nie wyjeżdżają (awantura domowa), ale upozorowane obrażenia jakie mieli poszkodowani, mogą występować w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dzięki takim manewrom znacznie podnosi się stan wiedzy ratowniczej strażaków biorących udział, co w przyszłości nada ratownikom pewności we własne umiejętności i zostanie należycie spożytkowana w stanach zagrożenia. Impreza ta daje również możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń z działalności ratowniczej a także osobiste poznanie się uczestników co w warunkach działań ratowniczych jest raczej niemożliwe.

Manewry swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Cieszyńskiego pan Jerzy Nogowczyk, Zastępca Wójta Gminy Istebna pan Henryk Gazurek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła pan Andrzej Kudełka, Dowódca JRG PSP pan mł. bryg. mgr inż. Damian Legierski, Prezes ZOG ZOSP RP w Istebnej druh Józef Czepczor, Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Istebnej druh Stanisław Legierski.

Tegoroczna edycja otrzymała wsparcie finansowe z dotacji otrzymanych z Urzędu Gminy Istebna, Fundacji Banku Zachodniego WBK i Nadleśnictwa Wisła.

Podziękowanie

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna-Centrum oraz w imieniu własnym chcę podziękować Gminie Istebna, Fundacji Banku Zachodniego WBK i Nadleśnictwu Wisła za wsparcie materialne, sędziom z pogotowia ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek OSP za poświęcony czas i dzielenie się własną wiedzą z uczestnikami manewrów, pozorantom za poświęcenie i cierpliwe znoszenie zmagań drużyn z zadaniami, ratownikom za zaangażowanie w realizację przygotowanych zadań, wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy.

 Mirosław Kukuczka

logo_fundacja_bzwbk-nowelogogminalogo LP

pisali o nas

cropped-logo1.jpg

_MG_0012_MG_0017_MG_0018_MG_0029_MG_0052_MG_0055_MG_0060_MG_0064_MG_0066_MG_0071_MG_0076_MG_0081_MG_0083_MG_0087_MG_0091_MG_0104_MG_0111_MG_0115_MG_0118_MG_0119_MG_0120_MG_0123_MG_0128_MG_0134_MG_0138_MG_0142_MG_0149_MG_0154_MG_0161_MG_0165_MG_0166_MG_0168_MG_0172_MG_0174_MG_0177_MG_0190_MG_0191_MG_0194_MG_0196_MG_0197_MG_0201_MG_0207_MG_0209_MG_0214_MG_0217_MG_0223_MG_0225_MG_0232_MG_0236_MG_0249_MG_0254_MG_0259_MG_0263_MG_0282_MG_0288_MG_0296_MG_0300_MG_0304_MG_0307_MG_0315_MG_0321_MG_0326_MG_0328_MG_0342_MG_0355_MG_0360_MG_0362_MG_0365_MG_0370_MG_0371_MG_0386_MG_0392_MG_0393_MG_0406_MG_0412_MG_0419_MG_0420_MG_0424_MG_0428_MG_0453_MG_0457_MG_0466_MG_0500_MG_0517_MG_0546_MG_0553_MG_0564_MG_0566_MG_0582_MG_0587_MG_0588_MG_0589_MG_0590_MG_0591_MG_0595_MG_0596_MG_0602_MG_0606_MG_0614_MG_0624_MG_0629_MG_0636_MG_0646_MG_0651_MG_0681_MG_0692_MG_0705_MG_0706_MG_0723_MG_0731_MG_0752_MG_0776_MG_0780_MG_0785_MG_0790_MG_0794_MG_0800_MG_0843_MG_0858_MG_0864_MG_0873_MG_0878_MG_0883_MG_0886_MG_0898_MG_0902_MG_0912_MG_0921_MG_0927_MG_0953_MG_0962_MG_0969_MG_0983_MG_0985_MG_0996_MG_0999_MG_1005_MG_1011_MG_1024_MG_1076_MG_1083_MG_1085_MG_1096