Działalność Młodziezowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Istebna-Centrum

Nowy nabór członków do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP) odbył się wiosną 2010r., w gronie osób znaleźli się chłopcy jak i dziewczyny. Drużynę prowadzi Agnieszka Kaczmarzyk, Józef Kędzior, pomagają im również Szczepan Haratyk, Karolina Kukuczka oraz inni strażacy naszej jednostki.

Pierwsze spotkania z nowymi członkami MDP opierały się głównie na zapoznaniu ich z działalnością i sprzętem pożarniczym jakim dysponuje nasza jednostka straży pożarnej.

Po tym jak młodzież zapoznała się ze strukturą organizacyjną, sprzętem, głównymi celami i założeniami staży pożarnej rozpoczęliśmy treningi i przygotowywania do zbliżających się letnich zawodów sportowo-pożarniczych. Szkolenie członków odbywało się regularnie raz na dwa tygodnie, a z czasem zbliżającego się terminu zawodów raz lub dwa razy w tygodniu. Terminy spotkań ustalaliśmy wspólnie z młodzieżą, z myślą o tym, aby każdy z członków mógł być obecny na ćwiczeniach. Stopniowo „krok po kroku” wyjaśnialiśmy im do czego służą poszczególne części sprzętu pożarniczego, jego mechanizm działania, funkcję i rolę jaką spełnia. Dokonaliśmy podziału ról i obowiązków członków drużyny i rozpoczęliśmy szkolenie bojowe. Treningi odbywały się najczęściej na boisku pod skocznią, bądź też na Zaolziu. Zawsze na miejsce ćwiczeń docieraliśmy wspólnie samochodami pożarniczymi, jak również prywatnymi. Młodzież chętnie uczestniczyła w szkoleniu. Po ćwiczeniach często organizowaliśmy spotkania przy ognisku oraz gry i zabawy dla uczestników. Dalszy etap szkolenia polegał na przygotowaniu drużyny do biegu sztafetowego, wyniki treningów były zadowalające. Młodzież chętnie też pomagała w sprzątaniu, myciu samochodów pożarniczych, garaży czy sprzętu.

.Latem w przerwie wakacyjnej zorganizowana była piesza wycieczka na „Girową” do Czech. Glównym celem wycieczki było propagowanie aktywnego wypoczynku oraz pokazanie niszczycielskiej siły żywiołu pokazując osuwisko. Ze zbliżającym się czasem zawodów rozpoczęliśmy aktywne treningi. Letnie zawody sportowo-pożarnicze odbyły się we wrześniu w Wiśle Nasza drużyna zdobyła trzecie miejsce a jej skład był mieszany, składał się z dziewczyn i chłopców. Po zawodach zaraz na początku października zorganizowaliśmy dla nich wycieczką do Krakowa i Wieliczki. Naszych młodych strażaków nie mogło również zabraknąć na dożynkach Gminnych w Istebnej, na których zaprezentowali się w mundurach.

Po miesięcznej przerwie na początku listopada 2010r. rozpoczęliśmy spotkania z młodzieżą, które polegają na przekazywaniu im wiedzy teoretycznej i przygotowują ich do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP), który odbędzie się początkiem marca 2011r., na szczeblu gminnym w Koniakowie. Spotkania odbywają się w soboty, a nową wiedzę przekazujemy im w formie ustnej, prezentacji multimedialnej, zabaw zapoznajemy ich ze sprzętem, odzieżą i uzbrojeniem strażackim. Nowa wiedza pomoże im lepiej zrozumieć cel, pracę i działanie strażaków ochotników. W grudniu zorganizowaliśmy również spotkanie opłatkowe dla młodych strażaków, czas spędziliśmy omawiając pracę i działalność MDP, oraz plany i założenia na przyszły rok. Młodzież również prowadzi swoją kronikę. Członków stale uczestniczących w zajęciach mamy jedenastu, stanowią oni trzon drużyny a osoby które sporadycznie uczestniczą w zajęciach jest 25. Członkowie MDP uczestniczyli również w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w naszej jednostce, które odbyło się 05.02.2011r.

W planach na ten rok uwzględniamy nowy nabór członków do MDP. Zachęcamy młodzież do rozwijania się w tym kierunku. Każdy z nas ma swoje zainteresowania, może to być również chęć niesienia pomocy innym ludziom, jako ochotnicy poświęcamy czas dla rozwijania się naszej straży pożarnej, dlatego ważnie jest aby członków było jak najwięcej. W młodzieży pokładamy swoje plany na przyszłość, to oni za kilka lat będą brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dzięki wcześniejszemu przekazywaniu im wiedzy będą potrafili podejmować działanie w czasie akcji ratowniczej. Każdy z członków MDP może stać się czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, podejmować kursy i szkolenia i ciągle rozwijać się w tym kierunku. Więc zachęcam młodzież do przemyślenia, zaangażowania się działalność MDP, wstąpienia w szeregi OSP i wzięcia udziału w naszych spotkaniach. Serdecznie zapraszam młodzież w wieku od 12-18 lat. Termin spotkania nowych zainteresowanych będzie ustalony i podany na naszej stronie w późniejszym terminie.

Agnieszka Kaczmarzyk