MDP

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna-Centrum działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Skupia ona młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkania odbywają się w soboty, o godzinie 15.00, w budynku strażnicy OSP Istebna-Centrum (główna sala, lub biuro jednostki).

Sprawozdanie z działalności MDP w 2010 roku.

Dodaj komentarz