Dzień Strażaka 2014

F8Ponad 100 strażaków oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystych, gminnych obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w niedzielę 4 maja w Istebnej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Dobrego Pasterza, którą koncelebrowali ksiądz proboszcz Tadeusz Pietrzyk i ksiądz prałat Jerzy Patalong. Podczas Mszy w intencji strażaków z Gminy Istebna posługę pełnili członkowie OSP Istebna-Centrum. Pierwsze czytanie odczytała druhna Karolina Kukuczka, psalm zaśpiewał naczelnik OSP Michał Kohut a drugie czytanie przeczytał członek Młodzieżowej Drużyy Pożarniczej Klaudiusz Haratyk. Modlitwę wiernych przedstawili druhna Agnieszka Kaczmarzyk i druh Dominik Haratyk.

Po uroczystym przemarszu z placu kościelnego pod remizę, naczelnik OSP Istebna-Centrum druh Michał Kohut złożył meldunek Prezesowi ZOG ZOSP RP druhowi Józefowi Czepczorowi. Następnie wręczono medale i wyróżnienia. Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Leszek Bocek i dh Stanisław Kohut z OSP Istebna Zaolzie oraz dh Antoni Kukuczka z OSP Istebna-Centrum.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony dh Krzysztof Matuszny z OSP Koniaków Kosarzyska.

Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Jan Kukuczka i dh Kazimierz Turek z OSP Istebna Zaolzie oraz druhowie z OSP Koniaków Centrum Łukasz Juroszek i Michał Waszut

Odznakami Strażak Wzorowy odznaczeni zostali druhowie Aleksander Jopek, Piotr Kukuczka z OSP Istebna Zaolzie, druhowie Michał Izba, Michał Jałowiczor i Janusz Kaczmarzyk z OSP Jaworzynka Centrum oraz druhowie Rafał Legierski z OSP Koniaków Centrum i Józef Ligocki z OSP Koniaków Kosarzyska.

Odznakami Za Wysługę Lat wyróżnieni zostali członkowie OSP Jaworzynka Centrum: Antoni Wawrzacz – 65 lat oraz za 50 lat Józef Czepczor, Józef Rucki, Paweł Rucki i Józef Łabaj.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali także najmłodsi strażacy, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Istebna-Centrum. Złotą Odznakę MDP otrzymali Jan Sikora i Andrzej Jałowiczor; srebrną Alicja Kaczmarzyk, Dariusz Jałowiczor i Klaudiusz Haratyk oraz brązowymi odznakami wyróżnieni zostali Kinga Byrtus, Kinga Bojko, Alicja Niewiadomska, Anna Kohut, Kamil Kędzior.

Po wręczeniu medali głos zabrali: Starosta Powiatu Cieszyńskiego pan Jerzy Nogowczyk, Przewodniczący Rady Gminy Istebna pan Jan Gazur, Zastępca Wójta pan Henryk Gazurek, , prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP druh Józef Czepczor, komendant ZOGm ZOSPRP druh Stanisław Legierski, Prezes OSP Istebna-Centrum Mirosław Kukuczka. W swoich słowach dziękowali strażakom i ich rodzinom za poświęcenie, zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków wynikających z członkostwa w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zebrani udali się na salę, gdzie czekała na nich gorąca bioło polywka i wyndzonka z kapustą.

W uroczystościach udział wzięły Poczty sztandarowe z OSP Istebna-Centrum, Istebna Zaolzie, Jaworzynka Centrum i Koniaków Kosarzyska oraz delegacje ze wszystkich jednostek OSP z Gminy Istebna. Uroczystości uświetniła gminna orkiestra strażacka, dowódcą uroczystości był Naczelnik OSP Istebna-Centrum dh Michał Kohut a rolę spikera pełnił zastępca naczelnika OSP Istebna-Centrum dh Adam Bielesz. Gospodarzami tegorocznych obchodów byli strażacy z Istebnej-Centrum.

F6F5F4f1

f11F3autor zdjęć: Czesław Brachaczek

 

Dodaj komentarz