OTWP 2013

23.03.2013 r. odbył się jak co roku Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) na szczeblu gminnym. W turnieju brała udział młodzież, która musiała się wykazać wiedzą i zainteresowaniem z zakresu pożarnictwa. Naszą jednostkę reprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) działająca w naszej straży. Turniej odbył się w strażnicy w OSP Zaolzie, a składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. W pierwszym etapie turnieju młodzież pisała test, po którym osoby z największą liczbą punktów przechodziły do drugiego etapu, który polegał na odpowiedzi ustnej członków OTWP. Młodzież była podzielona odpowiednio co do wieku, czyli część dla podstawówki, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Uczestnikami z naszej jednostki byli przedstawiciele

  • szkoły podstawowej: Klaudiusz Haratyk, który przeszedł do drugiego etapu i ostatecznie zajął trzecie miejsce, Kamil Kędzior, Błażej Rucki.
  • Szkoły gimnazjalnej: Janek Sikora, który przeszedł do drugiego etapu i ostatecznie zajął czwarte miejsce, Alicja Kaczmarzyk, Andrzej Jałowiczor, Darek Jałowiczor, Janusz Kubica.
  • Szkoły ponadgimnazjalne: Marcin Miszta.

W komisji oceniającej młodzież byli:

Przewodniczący Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Cieszynie, zarazem naczelnik OSP w Skoczowie Roman Kohut, funkcjonariusz PSP w Cieszynie Józef Ligocki, sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Istebnej Renata Haratyk. Na turnieju obecni byli również zastępca wójta Gminy Istebna Henryk Gazurek, prezes ZOG ZOSPRP w Istebnej  Józef Czepczor, Komendant Gminny  Stanisław Legierski.

Dziękujemy OSP Zaolzie za przygotowanie i pyszny poczęstunek:)

 

Dodaj komentarz