Malowanie w remizie

W ostatnich dniach zostały przeprowadzone drobne prace remontowe w naszej remizie.
Pomalowana została kuchnia, zmywak i korytarz. Nasze stowarzyszenie zakupiło farbę i
inne niezbędne materiały a nasi druhowie w czynie społecznym wykonali wszystkie prace.
Kierujemy podziękowania druhom Szczepanowi, Damianowi i Józkowi za malowanie, druhnom Agnieszce, Eli i Karolinie za pomoc w sprzątaniu oraz druhowi Wojtkowi za okazaną pomoc.