Zarząd 2011-2016

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna-Centrum

Prezes zarządu: Mirosław KUKUCZKA

Wiceprezes zarządu: Adam JUROSZEK

Naczelnik: Michał KOHUT

Zastępca naczelnika: Adam BIELESZ

Skarbnik: Stefania KĘDZIOR

Członkowie zarządu:

Tadeusz KACZMARZYK

Wojciech MATUSZNY

Szczepan HARATYK

Henryk KUKUCZKA

Józef KĘDZIOR

Damian ZIÓŁKOWSKI

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący – Zdzisław CZEPCZOR

Sekretarz – Grzegorz MAŁYJUREK

Ryszard KUKUCZKA

Tadeusz PROBOSZ

Piotr SŁUPNY

Dodaj komentarz