Seminarium dla opiekunów MDP powiatu cieszyńskiego

SUNP0013W dniu 8.11.2013 roku  w Miejskim Domu Kultury ?Prażakówka? w Ustroniu odbyło się seminarium dla opiekunów MDP powiatu cieszyńskiego zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP którego motto przewodnie brzmiało: ?Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze-nasze wezwanie i przyszłość.? Naszą jednostkę reprezentowali: dh.Michał Kohut i dh.Rafał Juroszek. W konferencji oprócz przedstawicieli jednostek  OSP powiatu cieszyńskiego udział wzięli również:

– druhna Teresa TISZBIEREK    ? Wice Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP w                                                                                            Warszawie

– druh Jerzy SZKATUŁA             ? Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP                                                   RP woj. śląskiego

– druh Sławomir BIJAK              ? członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego                                                ZOSP RP woj. śląskiego

– Jerzy NOGOWCZYK                ? Starosta Cieszyński, członek Zarządu Oddziału                                                Powiatowego   ZOSP RP w Cieszynie

– druh Ireneusz SZARZEC         ? Burmistrz Miasta Ustroń , Prezez Zarządu Oddziału                                         Miejskiego     ZOSP RP w Ustroniu

– druhna Iwona SZAREK            ? Wójt Gminy Brenna, członek prezydium Zarządu                                                       Oddziału Powiatowego   ZOSP RP w Cieszynie

– druhna Alicja ŻYŁA                  ? Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania                                               Kryzysowego  w   UM  w Ustroniu.

Gospodarzem seminarium był dh dr. Rafał Glajcar 

? Wice Prezes Zarządu Oddziału Wowjewódzkiego ZOSP RP                                            woj. śląskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP                                                                                         RP w Cieszynie.

Po złożeniu meldunku i przywitaniu gości dh. Rafał Glajcar przekazał słowo dh.Teresie Tiszbierek  która na początku swojego wystąpienia skierowała krótki list intencyjny od prezesa ZG dh . Waldemara Pawlaka a następnie przedstawiła i omówiła temat ?Rola Opiekuna  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej?.Po wystąpieniu dh. Tiszbierek  głos zabrał dh. dr,Rafał Glajcar omówił temat ?Rola Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jako wyznacznika jakości w OSP? na podstawie powiatu cieszyńskiego.Po wystąpieniu dh .Glajcara  głos zabrał  mł.bryg. Damian Legierski który omówił obowiązujące?Regulaminy i  inne dokumenty potrzebne do prowadzenia MDP?, a następnie jako moderator panelu  dyskusyjnego zachęcał uczestników do dyskusji na tematy MDP.

Na zakończenie seminarium wystąpił dh.Jerzy Szkatuła który podsumował wszystko i zakończył seminarium.

Organizatorami seminarium byli:  – Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w                                                                         Cieszynie

                                                    ? Burmistrz Miasta Ustroń

FOTOGALERIA

Dodaj komentarz