MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

SUNP0010Dnia 14.03.2014r. Odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP), pod hasłem: „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, środowiska, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy on popularyzowaniu, oraz nabywaniu przez dzieci i młodzież wiedzy oraz znajomości zasad i przepisów przeciwpożarowych, wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługiwaniu się sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii tradycji ruchu strażackiego.

Turniej ten organizowany jest na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Uczestnikami OTWP jest młodzież, która podzielona jest na trzy grupy w zależności od wieku: szkoły podstawowe, gimnazja  i szkoły ponadgimnazjalne. Turniej ten podzielony jest na dwie części pisemną (test składający się z pytań otwartych i zamkniętych) oraz część ustną, do której awansują osoby z przewagą punktową po części pisemnej. Pytania, które otrzymują uczestnicy dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych.

Tego roku Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym odbył się w naszej jednostce i uczestniczyła w nim młodzież z terenu Gminy Istebna. Do rywalizacji stanęło 32 uczestników (dziewczyny i chłopcy) w tym 11 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Istebna-Centrum.

W grupie podstawowej reprezentowali nas: Bartek Bielesz, Bartek Juroszek, Kinga Bojko, Marzena Sikora, Martyna Matuszny, w grupie gimnazjalnej Darek Jałowiczor, Kamil Kędzior, Błażej Rucki i Klaudiusz Haratyki i w ponadgimnazjalnej Marcin Miszta.

Ostatecznie w swojej kategorii wiekowej Błażej Rucki zajął drugie miejsce a Darek Jałowiczor miejsce trzecie.

Gratulujemy.


              

Komisja sędziowska, która przyglądała się i oceniała rywalizację oraz na podstawie wiedzy wytypowała faworytów składała się z: wiceprezesa ZOP ZOSP w Cieszynie dh Romana Kohuta, funkcjonariusza PSP młodszego aspiranta Józefa Ligockiego oraz sekretarza ZOG ZOSP w Istebnej dh Renaty Haratyk. Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością młodzież uczestniczącą w OTWP byli: z-ca Wójta dh Henryk Gazurek, Prezes ZOG ZOSP RP dh Józef Czepczor, Komendant Gminny dh Stanisław Legierski, Prezes OSP Istebna-Centrum dh Mirosław Kukuczka, Naczelnik OSP Istebna-Centrum dh Michał Kohut, z-ca Naczelnika OSP Istebna-Centrum dh Adam Bielesz i opiekunowie młodzieży z gminy Istebna.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy, a zarazem zachęcamy do pogłębiania w dalszym ciągu wiedzy z zakresu pożarnictwa, zainteresowanie młodzieży jest duże, mamy nadzieję, że w przyszłości wejdą w szeregi członków Ochotniczych Straży Pożarnych i będą mogli nieść bezinteresowną pomoc innym ludziom.

   Opiekun MDP Istebnej Centrum:

dh Józef Kędzior

 Zarząd OSP Istebna-Centrum gratuluje i dziękuje młodzieży biorącej udział w turnieju za godne reprezentowanie naszej jednostki oraz za czas poświęcony na naukę.

Opiekunom dziękujemy za  poświęcony czas na przygotowanie młodych druhów do turnieju.

Dodaj komentarz