Wycieczka edukacyjna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Istebna-Centrum

W niedzielę 16 października 2011 nasza jednostka zorganizowała wycieczkę edukacyjną dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Jednym z najcenniejszych i najciekawszych eksponatów jest piękna z bogatymi barokowymi zdobieniami sikawka konna z 1717 roku. Tłoczenie wody za pomocą tej sikawki odbywało się poprzez podnoszenie drewnianych ramion, które poruszały jednoramienną dźwignię. Dźwignia opadając, poruszała tłok tłoczący wodę. Na podeście umieszczonym nad zbiornikiem wody stała jedna osoba, kierując prądownicę w stronę ognia. Sikawkę obsługiwało ok. 60 osób. Wodę wlewano do zbiornika wiadrami. Oprócz wielu innychciekawych sikawek duże zainteresowanie wzbudziła sikawka z napędem parowym. Ciekawym eksponatem, ciągle działającym, była drewniana drabina mechaniczna, która mogła sięgać 26 metrów. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się samochody pożarnicze, zwłaszcza amerykański FEDERAL, który został przekazany do CMP z OSP w Siemianowicach Śląskich gdzie był użytkowany w latach 1929 – 1974. Opiekunów  bardzo interesowały polskie konstrukcje, głównie na podwoziu samochodu STAR. Chwilę refleksji i zadumy wprowadziło zwiedzenie ekspozycji, która powstała z okazji konferencji naukowej „Katastrofy, które mieniły Polskę i świat”. Ekspozycja ta jest swoistym hołdem i czcią dla strażaków poległych w akcjach ratowniczych. Przywołane były katastrofy z Kuźni Raciborskiej – pożar z 1992 roku, Czechowice-Dziedzice – pożar rafinerii z 1971 czy powódź z 1997 nazwana „powodzią tysiąclecia” oraz światowe katastrofy: wybuch reaktora w Czarnobylu czy ataki na WTC z 2001 roku.
Po zapoznaniu się z historią pożarnictwa i zabytkowym sprzętem nastąpiła druga część programu, gdzie zobaczyliśmy kawałek najnowszej techniki pożarniczej. Odwiedziliśmy Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach, a dokładniej Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą. Zwiedzanie rozpoczęło się od bardzo wnikliwej kontroli i odprawy przez ochronę lotniska. Następnie dowódca zmiany najpierw opowiedział o specyfice służby ratowniczej na lotnisku i organizacji pracy a później zaprezentował samochody w jakie są wyposażeni. Dysponują trzema ciężkimi samochodami BARRACUDA brytyjskiej firmy Boughton oraz dwoma samochodami PANTHER austriackiej firmy Rosenbauer. Samochody Panther pełnią służbę na lotnisku od 2009 roku. Samochody są utrzymywane w ciągłej gotowości przez obsługę, gdyż czas na podanie środka gaśniczego od momentu zawiadomienia nie może przekroczyć według standardów 180 sekund. Gaszenie pożarów zewnętrznych odbywa się głównie za pomocą działek, które są w pełni obsługiwane ze środka kabiny. Samochód Panther 6×6 wyposażony jest działko zamocowane na wysięgniku dzięki czemu może podawać środek gaśniczy na duże odległości oraz wysięgnik ten wyposażony jest w końcówkę do gaszenia pożarów wewnątrz kadłubowych. Specjalny szpikulec przebija kadłub i podaje rozproszony środek gaśniczy. Niezapomnianym przeżyciem dla uczestników była przejażdżka samochodem Panther 4×4.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Wacławczykowi – Komendantowi LSR-G oraz strażakom i dowódcy zmiany z LSR-G w Pyrzowicach za umożliwienie zwiedzania, oprowadzenie i ciekawe omówienie specyfiki służby ratowniczej na lotnisku.