Eliminacje do OTWP (2011)

Nadszedł czas kiedy to nasi młodzi strażacy należący do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej będą reprezentowali naszą jednostkę na Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się na szczeblu gminnym dnia 04.03.2011r. w Koniakowie.

Czas poświęcony przez opiekunów jak i przez działającą w naszej jednostce młodzież był w pełni wykorzystany dla przekazania im najważniejszej wiedzy z zakresu pożarnictwa, po toaby nasi młodzi strażacy pogłębili swoją wiedzę o nowe wiadomości i informacje z zakresu działalności straży pożarnej. Spotkania odbywały się od listopada. Niemal każda sobota była poświęcona na spotkania z młodzieżą. My jako opiekunowie MDP swoją wiedzę przekazywaliśmy swoim podopiecznym według wcześniej przygotowanego przez nas planu tematów, który sami sporządziliśmy. Dzięki temu na każdym naszym spotkaniu był analizowany inny temat. Wiedzę przekazywaliśmy w formie ustnej, prezentacji multimedialnej, gier, zabaw, pokazu sprzętu, umundurowania jak i pogawędek i dyskusji. Jako opiekunowie staramy się i zachęcamy młodzież do pogłębiania wiedzy, która jest niezbędna nie tylko po to aby osiągać dobre wyniki na turniejach, ale po to żeby w przyszłości młodzież mogła wstąpić w szeregi ochotniczej straży pożarnej w odpowiedni sposób wyedukowana z zakresu ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, sposobu alarmowania odpowiednich instytucji, rozpoznawania charakteru zagrożenia itd.

W piątek 25.02.2011r., zorganizowaliśmy dla naszej młodzieży eliminacje, które pozwoliły nam sprawdzić wiedzę naszych podopiecznych. Eliminacje te były o charakterze turnieju. Składając się z części pisemnej i ustnej. Specjalna komisja pod przewodnictwem Prezesa dh Mirosława Kukuczki oceniała wiedzę naszej młodzieży, w komisji zasiadali dh Stanisław Kędzior i dh Seweryn Kohut. Do testu przystąpiło siedmiu członków MDP naszej jednostki. Po ocenie testu i odpowiedzi ustnych naszych podopiecznych rozdane zostały dyplomy i drobne upominki.

Wyniki turnieju:

1 miejsce- ALICJA KACZMARZYK

2 miejsce- ANDRZEJ JAŁOWICZOR

3 miejsce– JAN SIKORA

4 miejsce- MARCIN MISZTA

5miejsce– KLAUDIUSZ HARATYK

6 miejsce– DARIUSZ JAŁOWICZOR

7 miejsce– JANUSZ KUBICA

Gratulujemy i mamy nadzieję, że te osoby dobrze zaprezentują się na turnieju gminnym. Mimo wyników jakie tam osiągną jesteśmy z nich dumni i zadowoleni z ich działalności, ochoty i poświęconego przez nich czasu na pogłębianie swojej wiedzy z zakresu pożarnictwa. Z wielką pewnością nadal będziemy kontynuować naszą działalność i w dalszym stopniu pogłębiać wiedzę i umiejętności młodzieży.

Agnieszka Kaczmarzyk