Pojazdy uprzywilejowane

W ostatnim czasie zwiększa się ilość wypadków drogowych związanych z przejazdem pojazdów uprzywilejowanych. Coraz częściej też w takim wypadku uczestniczy karetka lub wóz strażacki. Stanowi to zagrożenie zarówno dla strażaków jadących do akcji jak i dla osób do których pomoc Straży miała dotrzeć. Dlatego przygotowaliśmy dla was garść informacji dotyczących zachowania na drodze w czasie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego.

 

Podstawowe przepisy:
Prawo o Ruchu Drogowym
Art. 2.
38. pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;
Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.
Art. 24.
11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
Art. 53.
2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:

  1. uczestniczy:
    1. w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
    2. w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
    3. w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;
  2. pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;
  3. w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

3. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.
 

Dodaj komentarz