Uroczystości jubileuszowe 120-lecia i promocja monografii „Istebniańscy Fajermóni”

120 5

W sobotę 9 listopada o godzinie 17:00 Mszą św. w kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej rozpoczęły się uroczyste obchody 120 Lecia OSP Istebna. Mszę koncelebrowało czterech księży, pierwsze czytanie odczytała druhna Karolina Kukuczka, psalm zaśpiewał naczelnik OSP Michał Kohut a drugie czytanie przeczytał członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Dariusz Jałowiczor. W oprawie Mszy św. towarzyszyła kapela góralska.

Następne punkty programu uroczystości odbywały się w naszej remizie. Po krótkim koncercie kapeli, raport od naczelnika przyjął druh Rafał Glajcar a następnie prowadzący jubileusz druh Stanisław Kędzior oddał głos prezesowi OSP Mirosławowi Kukuczce, który poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy zmarłych strażaków a następnie powitał przybyłych gości.

Kolejnym punktem programu było wyróżnienie strażaków medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i odznakami „Strażak Wzorowy”. Potem prezes, naczelnik i zastępca naczelnika Adam Bielesz wręczyli pamiątkowe kryształowe patery osobom współpracującym i sponsorom.

Po wręczeniu nastąpił główny punkt programu promocja wydawnictwa „Istebniańscy Fajermóni”. Historię jednostki, prezentację multimedialną oraz historię powstania książki przedstawiła jej autorka pani Małgorzata Kiereś. Po prelekcji głos zabrali zaproszeni goście a Stanisław Kędzior zapoznał zebranych z działaniami związanymi z projektem i wydaniem książki. Na zakończenie części oficjalnej prezes OSP złożył podziękowania wszystkim strażakom, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy, z okazji jubileuszu podziękował strażakom, którzy tworzą to stowarzyszenie, ich rodzinom, sponsorom, przyjaciołom OSP, władzom cywilnym i strażackim oraz wszystkim zebranym.

W uroczystościach udział wzięli: Starosta Powiatu Cieszyńskiego pan Jerzy Nogowczyk, Wójt Gminy Istebna pani Danuta Rabin, Przewodniczący Rady Gminy Istebna pan Jan Gazur, Zastępca Wójta pan Henryk Gazurek, ks. proboszcz Tadeusz Pietrzyk, ksiądz Jarosław Bielesz, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie st. kpt. Jerzy Lazar, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Cieszynie druh Rafał Glajcar, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP i dowódca JRG PSP w Ustroniu mł.bryg. Damian Legierski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSPRP druh Józef Czepczor, komendant ZOGm ZOSPRP druh Stanisław Legierski, przedstawiciel Nadleśnictwa Wisła, delegacja naszych kolegów strażaków z SDH Mosty u Jablunkova z prezesem Tomaszem Kohutem na czele, delegacje reprezentujące OSP z naszej gminy i  powiatu, członkowie OSP Istebna-Centrum, przyjaciele, sponsorzy.

fot. Marek Byrtus .120 3120 1120 2120 4120 6

Dodaj komentarz