Profesjonalny ratownik gwarancją bezpieczeństwa

Profesjonalny ratownik gwarancją bezpieczeństwa – to projekt realizowany przez WORD Katowice.
Skierowany jest do zatrudnionych osób dorosłych, pracujących lub mieszkających na terenie województwa śląskiego, które są zatrudnione w państwowej straży pożarnej, policji, straży gminnej, oddziałach sił zbrojnych, wydziałach zarządzania kryzysowego organów administracji rządowej i samorządowej, są członkami ochotniczej straży pożarnej, ratownikami medycznymi lub ratownikami w rozumieniu ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego projektu dwoje ratowników z jednostki OSP Istebna-Centrum przeszło kurs oraz pozytywnie zdało egzaminy z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i podejmowania helikoptera w akcji ratowniczej. Również dwoje ratowników z Istebnej-Centrum i dwoje ratowników z Istebnej-Zaolzia brało udział w kursie obsługi piły mechanicznej do ścinki drzew. Wszyscy pozytywnie zaliczyli egzamin praktyczny i teoretyczny.
Stałe podnoszenie kwalifikacji ratowników z jednostek OSP powoduje wzrost bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

Stanisław Kędzior

Dodaj komentarz