Wycieczka drużyn MDP (2015)

12W dniu 9 października 2015 zorganizowana została wycieczka dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w  Istebnej Centrum i Zaolzia. Wycieczka była nagrodą dla dzieci i młodzieży za całoroczną pracę.
W ramach wycieczki uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Święta 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego. Dodatkowymi atrakcjami dladzieci i młodzieży były pokazy sprzętu oraz wyposażenia batalionu, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej czy GOPR. Można było z bliska zobaczyć sprzęt jakim dysponują w/w służby jak również zaznajomić się ze specyfiką działań tych służb. W trakcie części oficjalnej Święta uczestnicy trochę zmarzli, ale wybuchające granatu hukowe, prowadzony ogień z karabinów maszynowych, pędzące HUMMER-y po placu – czyli pokazy dynamiczne prowadzone przez komandosów a następnie przez antyterrorystów z Policji szybko rozgrzały nasze ciała.
W drugiej części wycieczki zwiedzaliśmy zakład produkcyjny firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. Zapoznaliśmy się z historią firmy i z profilem działalności. Następnie zwiedziliśmy halę produkcyjną poznając jak powstają pojazdy pożarnicze i inne specjalistyczne zabudowy od podstaw aż po finalny produkt. Szczególne zainteresowanie wzbudziły samochody pożarnicze na podwoziu IVECO oraz ciężki kołowy pojazd ewakuacji i ratownictwa technicznego KWZT MAMUT. Na koniec otrzymaliśmy od firmy SZCZĘŚNIAK foldery i ulotki promocyjne.

17

8

7

10

9

11

16

15

14

13

6

5

4

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2

3

1