Wypadek na Dzielcu

W dniu 27 listopada 2014 o godzinie 14:45 nasza jednostka została zadysponowana przez SKKP w Ustroniu do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej 941 w przysiółku Dzielec we wsi Istebna.

Do akcji wyruszyły dwa zastępy samochodami ratowniczo-gaśniczymi z naszej jednostki.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wypadku brały udział dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Na miejscu zdarzenia było pogotowie ratunkowe. Uszkodzone pojazdy całkowicie blokowały przejazd drogą wojewódzką.

Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, neutralizacji płynów eksploatacyjnych z rozbitych samochodów, uprzątnięciu miejsca zdarzenia.

W działaniach ratowniczych udział brały: JRG PSP Ustroń, Pogotowie Ratunkowe,  Policja, OSP Istebna-Centrum.

Działania ratownicze zakończono o godzinie 16:00

Przypominamy:
Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Dodaj komentarz