II Wojewódzki Przegląd Kronik OSP

kartka tyłOSP Świętoszówka była gospodarzem II Wojewódzkiego Przeglądu Kronik OSP a zarazem IV Powiatowego Przeglądu Kronik OSP powiatu bielskiego w dniach 22-23 lipca 2016 pod Honorowym Patronatem Starosty Bielskiego. Organizatorami przeglądu byli Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe powiatu bielskiego oraz Wójt Gminy Jasienica.

W piątek 22 lipca 2016 obradowała komisja w składzie: dr Maciej Bujakowski z Akademii Techniczo-Humanistycznej w Bielsku Białej, dr Rafał Dmowski – Sekretarz Komisji Historycznej przy ZG ZOSP RP, Sz.P. Mariusz Makowski – kustosz zamku w Grodźcu Śląskim oraz dh Władysłw Skoczylas – przewodniczący Komisji Historycznej przy ZOP ZOSP RP oceniając nadesłane kroniki w następujących kategoriach: Kroniki OSP, FOTO Kroniki OSP, Inne opracowania i monografie. Zadanie nie było łatwe, gdyż do przeglądu zgłoszono 29 kronik w 44 tomach.

W dniu 23 lipca 2016 dla wszystkich gości i kronikarzy zorganizowana została wycieczka do zamku w Grodźcu, a następnie na wzgórze zamkowe w Cieszynie i do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. O godzinie 15.00 rozpoczęła się oficjalna część podsumowująca dwudniowy przegląd, którą rozpoczął występ Kapeli Góralskiej „Brynioki”, a następnie wszystkich gości powitał główny prowadzący Przegląd Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisław Górny.

Następnie zostały wygłoszone do zebranych dwie prelekcje. Pierwsza przez dr Macieja Bujakowskiego, który wygłosił wykład na temat dokumentacji a konkretnie Kroniki Jednostki Wojskowej 3131, która zawierała informacje na temat żołnierzy biorących udział w pożarze czechowickiej rafinerii. Druga prelekcja wygłoszona przez dr Rafała Dmowskiego dotyczyła zasad pisania kronik.

Po wygłoszonych prelekcjach przyszedł najbardziej wyczekiwany moment, a mianowicie ogłoszenie wyników przeglądu. W kategorii Kronik OSP jako wzorowe uznano kroniki:
OSP Bestwina- autor: Jan Ozimina
OSP Blachownia – autor: Janusz Mszyca i Grzegorz Jelonek
Czechowice- Dziedzice- autor: Zbigniew Waloszczyk i Leszek Zięba
Rybarzowice- autor: /ś.p. Władysław Górny/, Stanisław Górny, Natalia Górna- Gawron
OSP Stary Koniecpol- autor: Stefan Balcerek i Jolanta Wiecha- Balcerek
OSP Świętoszówka- autor: Zofia i Andrzej Rojczyk
Oddział Powiatowy ZOSP RP w Bielsku- autor Władysław Skoczylas
W kategorii FOTO Kronik OSP jako wzorowe uznano kroniki:
OSP Rudzica- autor: Władysław Nowak
OSP Wisła- autor: Krystian Piszczek i Natalia Bujok
W kategorii innych opracowań i monografii wyróżniono publikację „ISTEBNIAŃSCY FAJERMÓNI” autorstwa Małgorzaty Kiereś.

O wręczenie nagród i upominków poproszeni zostali: dh Krystyna Ozga – Poseł na Sejm RP, Członek Prezydium ZG ZOSP RP, dh Andrzej Grzenia – wiceprezes ZOW ZOSP RP w Katowicach, dh Jan Cholewa – czł. ZOW ZOSP RP w Katowicach a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Bielsku Białej.

Wśród zaproszonych gości byli: Aleksander Radkowski- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w imieniu Starosty Bielskiego- Andrzeja Płonki, st. bryg Adam Caputa-Komendant Miejski PSP w Bielsku Białej, dh Grzegorz Gabor- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, dh Janusz Pierzyna – wójt Gminy Jasienica- wiceprezes ZOP ZOSP RP.

Przegląd minął w spokojnej i miłej atmosferze, nikt z zebranych gości nie szczędził pochwał dla organizatorów i gospodarzy przeglądu oraz samych kronikarzy.

Warto nadmienić że powiat cieszyński reprezentowały tylko jednostki z OSP Wisła-Centrum oraz Istebnej Centrum i jednostki te za swoje prace zgłoszone do konkursu otrzymały najwyższe oceny w swoich kategoriach.

 28071601kartka tył280716022807160413833010_1250830641596849_2142022369_o13835985_1250831011596812_275637664_o13839840_1250830908263489_1789686254_o13840379_1250830918263488_1201341369_o

Dodaj komentarz