Walne Zebranie

22,02,2020 r, odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków OSP Istebna-Centrum. Na zebraniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe, przyjęto do realizacji plany na następny rok. Walne Zebranie udzieliło zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy i nadało członkostwo honorowe druhowi Kazimierzowi Czepczorowi. Zebranie odbyło się przy 57% frekwencji członków. W zebraniu brali udział również członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Wójt Gminy Istebna pani Łucja Michałek, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP pan młodszy brygadier Łukasz Błaszczak, Przewodniczący Rady Gminy Istebna, Komendant Gminny druh Stanisław Legierski, radny Sołectwa Istebna pan Jerzy Kędzior, Prezes ZOG ZOSPRP w Istebnej druh Mirosław Kukuczka oraz delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek z Mostów u Jabłonkowa i Svyrcinowca.

FLORIANY 2018

Do konkursu organizowanego przez ZOSP RP – FLORIANY 2018 nasza jednostka zgłosiła projekt realizowany wspólnie z partnerami z Czech i Słowacji „STRAŻACY BEZ GRANIC – HASIČI BEZ HRANIC” w kategorii współpracy międzynarodowej.
Z pośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła inicjatywy nominowane do nagrody głównej. Nominację obok naszego projektu uzyskały inicjatywy: „Współpraca bez granic” z OSP w Budzowie oraz „Palimy się do współpracy” z OSP Nowa Wieś Kłodzka; oba projekty pochodziły z województwa dolnośląskiego.

11 maja 2018 r. w Centralnym Ośrodku Sportu TORWAR w Warszawie podczas Gali Finałowej II edycji Konkursu FLORIANY poznaliśmy Czytaj dalej

STRAŻACY BEZ GRANIC – HASIČI BEZ HRANIC

Wieloletnia współpraca z jednostek OSP Istebna-Centrum i SDH Mosty u Jabłonkowa zaowocowała realizacją projektu STRAŻACY BEZ GRANIC – HASIČI BEZ HRANIC, w ramach którego odbyło się w dniach 27 i 28 lipca 2017 roku szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów lasu. Projekt uzyskał współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

W czwartek 27 lipca odbyło się szkolenie sztabowe w remizie OSP Istebna-Centrum. W ramach tego szkolenia przedstawiciel OSP Istebna-Centrum przedstawił prelekcję na temat projektu oraz Gminy Istebna. Kolejna prelekcja wygłoszona przez przedstawiciela Nadleśnictwa Wisła dotyczyła lasów w Nadleśnictwie Wisła, zabezpieczeń przeciwpożarowych, dróg przeciwpożarowych i stanu drzewostanu. Kolejne prelekcje przedstawione przez przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie dotyczyły aspektów prawnych ochrony przeciwpożarowej lasów oraz taktyki działań i postępowania przy gaszeniu pożarów lasu. Kolejne prelekcje były głoszone przez przedstawicieli straży pożarnej z Czech i Słowacji, a dotyczyły organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i podejmowaniu współpracy w czasie akcji międzynarodowych. W tym dniu odbyły się również pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego przedstawiciela firmy Steo, dystrybutora sprzętu firmy Rosenbauer w Polsce oraz pokaz systemu wspomagającego dowodzenie akcją ratowniczą wraz z przedstawieniem aspektów prawnych wykorzystania w działaniach ratowniczych dronów ? pokaz wykonała firma Abakus Systemy Teleinformatyczne.

Piątek 28 lipca 2017 to były ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasu „Las 2017”. Miejsce działań to było leśnictwo Olza należące do Nadleśnictwa Wisła w Gminie Istebna, nie daleko zbiornika przeciwpożarowego w przysiółku Tokarzonka. W działaniach ratowniczych udział brało 37 zastępów straży pożarnej, ponad 200 ratowników. Były trzy zastępy z Czech oraz jeden zastęp ze Słowacji. Łączność wspomagał samochód dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Założenia taktyczne były takie, że początkowo do działań ruszyły zastępy z Gminy Istebna oraz Czech i Słowacji. Pożar na skutek silnego wiatru nadal się rozrastał i były dysponowane kolejne jednostki z KSR-G Powiatu Cieszyńskiego oraz Kompania gaśnicza nr 3 „Cieszyn 830-11”. Maksymalny teren objęty działaniami ratowniczymi to było 10 ha. Kierujący Działaniami Ratowniczymi był mł. bryg. Ryszard Kukuczka. W trakcie ćwiczeń testowano sprzęt ratowniczy firmy Rosenbauer oraz ekologiczne środki gaśnicze oraz w praktyce korzystano ze sprzętu wspomagającego kierowanie działaniami ratowniczymi ? drona. Kierujemy serdeczne podziękowania do Nadleśnictwa Wisła ? zespołu pod kierownictwem Nadleśniczego mgr inż. Andrzeja Kudełki, zespołowi strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie pod dowództwem bryg. Damiana Legierskiego, zespołowi z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach pod dowództwem bryg. Krzysztofa Grzesiczaka, HZS MSK s veliteli stanice HZS MSK Třinec npor. Bc. Bohdanovi Sikorovi MSc, veliteli DHZ Svrčinovec Antonu Tomaščinovi, Gminie Istebna – wójtowi mgr Henrykowi Gazurkowi. Dziękujemy za obecność na ćwiczeniach Panu Maciejowi Molakowi – kierownikowi JS Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu programu Interreg V-A CZ-PL, starostovi obce Mosty u Jablunkova Josefu Szotkowskému, strostovi obce Hrčava Ing. Petru Staňovi, starostce obce Svrčinovec Mgr. Renatě Majchrákovej a starostovi obce Čierne Ing. Pavlovi Gomolovi.

Kohut Tomáš                                                                                                                      Stanisław Kędzior
SDH Mosty u Jabłonkowa                                                                                         OSP Istebna-Centrum

Projekt „STRAŻACY BEZ GRANIC – HASIČI BEZ HRANIC” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

VI Międzynarodowe Manewry Ratownicze

Międzynarodowe Manewry Ratownicze

VI Międzynarodowe Manewry Ratownicze Istebna

W dniu 27 sierpnia 2016 w odbyły się „VI Manewry Ratownicze – Istebna 2016”, zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną ISTEBNA-CENTRUM pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Istebna – Henryka Gazurka.

W tegorocznej edycji manewrów udział brały zastępy ratowników z jednostek: SDH Mosty u Jablunkova (Czechy), SDH Bukovec (Czechy), DHZ Svrčinovec (Słowacja), OSP Ustroń-Polana, OSP Ustroń-Centrum, OSP Ustroń-Nierodzim OSP Istebna-Zaolzie, OSP Koniaków-Centrum, OSP Istebna-Centrum.

Zgrupowanie drużyn było w remizie OSP w Istebnej o godzinie 13.00. Na wstępie prezes zarządu OSP Istebna dh Stanisław Kędzior powitał przybyłych na manewry ratowników, grono sędziowskie, pozorantów. Czytaj dalej

Lokalizacje zadań VI Manewrów

logoLokalizacje zadań VI Międzynarodowych Manewrów ratowniczych – Istebna 2016 generalnie będą w pobliżu kółka wyznaczonego po drogach: droga powiatowa S26435 przez dziedzinym, droga Wywóz, droga Olza, droga wojewódzka DW 941.

I lokalizacja – parking „Pod grapą”
II lokalizacja – amfiteatr „Pod skocznią”III lokalizacja – tartak DREW-MAT
IV lokalizacja – las „siwo młaka”
V lokalizacja – parking obok Hotelu „Złoty Groń”

Konkurencje rozpoczynamy o godzinie 14:00. Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia zmagań zastępów ratowniczych z przygotowanymi zadaniami.

map

Już w najbliższą sobotę VI Międzynarodowe Manewry Ratownicze – Istebna 2016

Już w najbliższą sobotę 27 sierpnia odbędą się „VI Międzynarodowe Manewry Ratownicze – Istebna 2016”.

Główną ideą manewrów jest rozwijanie współpracy między poszczególnymi grupami ratowników, które w wyniku różnych zdarzeń często wspólnie pokonują trudności związane z akcjami ratowniczymi. Chcemy, by ratownicy mieli okazję ćwiczyć postępowanie z poszkodowanym, poczynając od momentu dotarcia do miejsca zdarzenia, aż po przekazanie poszkodowanego zespołowi pogotowia ratowniczego. Aby osiągnąć ten cel zorganizowano dla uczestników ćwiczeń wiele urozmaiconych pozoracji, które obejmują szeroko pojęty temat jakim jest ratownictwo medyczne.

Osoby postronne będą mogły oglądać z bezpiecznej odległości zmagania zespołów z przygotowanymi zadaniami.

Impreza organizowana jest pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Istebna – Pana Henryka Gazurka

Organizatorem manewrów jest OSP Istebna-Centrum, a głównym pomysłodawcą jest dh Adam Bielesz

Więcej szczegółów odnośnie lokalizacji zadań wkrótce 🙂

II Wojewódzki Przegląd Kronik OSP

kartka tyłOSP Świętoszówka była gospodarzem II Wojewódzkiego Przeglądu Kronik OSP a zarazem IV Powiatowego Przeglądu Kronik OSP powiatu bielskiego w dniach 22-23 lipca 2016 pod Honorowym Patronatem Starosty Bielskiego. Organizatorami przeglądu byli Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe powiatu bielskiego oraz Wójt Czytaj dalej

95. VÝROČIA ZALOŽENIA DHZ SVRČINOVEC A OSLÁV sv. FLORIÁNA

autaW niedzielę 12 czerwca 2016 roku  na zaproszenie strażaków z Svrčinovca ze Słowacji, delegacja z naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym  uczestniczyła w obchodach pięknego jubileuszu 95 lecia założenia jednostki DHZ oraz obchodach Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się o godz.11.00 Mszą Świętą w intencji jednostki i wszystkich strażaków.

Po zakończeniu  nabożeństwa Czytaj dalej

Obchody Dnia Strażaka w Górnej Łomnej

  W dniu  4 maja 2016 roku  na zaproszenie strażaków z Górnej Łomnej, delegacja z naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym  uczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się o godz.17 w kościele  na Sałajce Mszą Świętą w intencji wszystkich strażaków

.Horni Lomna

Po zakończeniu  nabożeństwa zebrani udali się do remizy na poczęstunek. W uroczystościach oprócz gospodarzy i naszych strażaków uczestniczyli  członkowie straży pożarnych z okolicznych miejscowości. Spotkanie strażaków z obu stron granicy przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Był czas na wymianę  doświadczeń, nawiązanie nowych przyjaźni, które mamy nadzieję zaowocują dalszą współpracą.

Obchody Dnia Strażaka z dwoma alarmowaniami.

W dniu 3 maja 2016 korzystając z dnia wolnego od pracy obchodziliśmy w naszej jednostce Dzień Strażaka z okazji wspomnienia św. Floriana, naszego patrona.

Na uroczystą mszę św. pw. Dobrego Pasterza w Istebnej o godzinie 8.30 druhowie strażacy przybyli wraz z orkiestrą strażacką oraz Młodzieżową Drużyną Pożarniczą i rodzinami. Mszy świętej przewodniczył proboszcz  ks. Tadeusz Pietrzyk. Księdzu Tadeuszowi dziękujemy za mszę świętą i modlitwę oraz ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem w czasie kazania i całej mszy św. Po zakończeniu mszy św. udaliśmy się na plac przy remizie OSP gdzie nastąpiła jeszcze krótka przemowa prezesa jednostki a następnie na sale na przygotowana herbatę i kawę oraz coś słodkiego.

Niestety nie był to czas spokojny i świąteczny dla naszych Czytaj dalej

1050 rocznica Chrztu Polski – Złoty Groń

DSC_0750Odpowiadając na apel abp Wojciecha Polaka – prymasa Polski druhowie naszej jednostki i jednostki z Istebnej Zaolzia włączyli się do ogólnopolskiej akcji rozpalenia pamiątkowych ognisk. W dniu 14 kwietnia 2016 na Złotym Groniu wraz ze Związkiem Podhalan rozpalono pamiątkowe ognisko.

Relacja na serwisie Gminy Istebna

Fotogaleria na serwisie Parafii pw. Dobrego Pasterza w Istebnej

Film n youtubie

Złamana narta!!!

tvp3katTelewizja Polska w roku 1978 roku w cyklu „Ekran z Bratkiem” kręciła program w szkole podstawowej w Istebnej na Zaolziu. Istebna została pokazana jako egzotyczna kraina, gdzie wszystkie dzieci w zimie do szkoły jeżdżą na nartach, a na lekcjach WF skaczą na bigówkach na skoczni.
W niedzielę 24 stycznia 2016 w TVP Katowice wyemitowała program – A życie toczy się dalej … w którym przy wspólnym stole spotykają się bohaterowie programu sprzed lat.  Jednym z bohaterów tego Czytaj dalej

Akcja krwiodawstwa – podsumowanie

W dniu wczorajszym tj. niedzielę 10 stycznia 2016 w Istebnej na placu kościelnym przy parafii pw. Dobrego Pasterza została przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Chętnych do oddawania krwi w specjalnym autobusie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic przyjmowano od 9.00 do 14.00.
Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Chętnych do oddania krwi zgłosiło się 47 mieszkańców, a krew pobrano od 35 dawców. W czasie akcji zebrano 15,75 litra krwi.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zgłosili chęć oddania krwi oraz Pani Elżbiecie Legierskiej – Niewiadomskiej za udostępnienie pomieszczeń w budynku GOK na potrzeby akcji.