Pożar na Tynioku

W dniu 02.10.2010, ok. godziny 20.40 przyjęto zgłoszenie o pożarze budynku w przysiółku Tyniok w Koniakowie. Do zdarzenia zadysponowane zostały jednostki:

433[S]21 – GBA 2/17 – JRG PSP Ustroń
433[S]25 – GCBA 5/36 – JRG PSP Ustroń
439[S]48 – GBA 2,5/16 – OSP Wisła-Centrum
439[S]49 – GBA 2/16 – OSP Wisła-Centrum
439[S]67 – GBA 2,5/16 – OSP Istebna-Centrum
439[S]68 – SLRr – OSP Istebna-Centrum
439[S]72 – GBA 2,5/16 – OSP Koniaków-Centrum
439[S]74 – GCBA 6/32 – OSP Koniaków-Centrum
438[S]37 – GBA – OSP Wisła-Czarne
438[S]43 – GBA 2/16 – OSP Istebna Zaolzie
438[S]46 – GBA 2/16 – OSP Jaworzynka-Centrum
438[S]52 – GBA 2/16 – OSP Koniaków-Kosarzyska
Zespół S (Istebna) – Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Energetyczne.

Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili że pali się drewniany budynek mieszkalny w części gospodarczej (stodoła). Przystąpiono do budowy linii gaśniczych oraz zaopatrzenia wodnego. Z powodu bardzo niekorzystnego położenia (860 m n.p.m.), w dużej odległości od zwartych zabudowań, przy braku jakichkolwiek zbiorników wodnych (staw, rzeka), nastąpiła konieczność dowożenia wody z zbiorników ppoż i sieci hydrantowej z centrum Koniakowa odległego ok. 4 km. W czasie akcji dowieziono ok. 100 m3 wody.

W wyniku pożaru spaleniu uległa konstrukcja dachu, ściany stodoły, oraz częściowo ściany części mieszkalnej. Uratowane zostało jedno z dwóch pomieszczeń mieszkalnych. Niestety budynek nie nadaje się do dalszego zamieszkania.

Działania gaśnicze zakończone zostały po godzinie 2.00 w dniu 03.10.2010.

Dodaj komentarz