Akcje 2017

                                                                       

Lp.
Data zdarzenia
Godzina rozpoczęcia -zakończenia działań
Miejsce zdarzenia
Rodzaj zdarzenia
Informacje o zdarzeniu
                                                        Styczeń
 

1. 06.01.2017      16:42 – 17:50           Istebna                    pożar            więcej    


2. 07.01.2017       06.59 – 08.50          Istebna                    pożar              więcej    


3..11.01.2017       14.00 – 18.00           Istebna        miejscowe  zagrożenie


4. 13.01.2017        11.30 – 12.00           Istebna        miejscowe  zagrożenie     więcej


5. 17.01.2017       19.44- 20.15           Istebna          miejscowe  zagrożenie


                                                              Luty


6. 10.02.2017         22.18 – 2.05            Koniaków                 pożar                  więcej  


7. 12.02.2017       21.02 – 22.10          Istebna                      pożar                   więcej


8.20.02.2017       17.03- 17.30            Istebna                  miejscowe zagrożenie


9. 22.02.2017         19.23 -20.04             Istebna          miejscowe zagrożenie


10. 22.02.2017         20.04- 20.56             Istebna          alarm fałszywy


11. 23.02.2017      17.47-19.00               Istebna        miejscowe zagrożenie    więcej


12. 28.02.2017      07.11 – 08.10              Istebna       kolizja


          Marzec


13. 03.03.2017     20.54 -21.10                Istebna      miejscowe zagrożenie


14. 07.03.2017      01.21- 02.00                Istebna       miejscowe zagrożenie


15. 08.03.2017     21.20- 22.05                 Jaworzynka           pożar


16. 17.03.2017    17.11-18.15                  Istebna        miejscowe zagrożenie


17. 24.03.2017     02.44- 4.40                   Istebna                 pożar


18. 24.03.2017   15.00- 15.40                   Istebna        miejscowe zagrożenie


19. 27.03.2017    15.20 – 16.25                   Istebna                  pożar


20. 28.03.2017    14.01 – 15.30                    Istebna                 pożar


                                                         Kwiecień


 21.   03.04 2017   21.25- 21.50                    Istebna       miejscowe zagrożenie


22.    04.04.2017    15.15 – 16.45                    Istebna            pożar


23.   19.04.2017    23.35 – 0.15                      Istebna       miejscowe zagrożenie


24.    28.04.2017    15.03 – 16.35                    Istebna       miejscowe zagrożeni


25.   28.04.2017    16.40 -17.40                      Istebna       miejscowe zagrożenie


26.  28.04.2017      19.48 -20.50                     Istebna       miejscowe zagrożenie


                                                            Maj


27.  06.05.2017    19.30 -20.25                       Istebna       miejscowe zagrożenie


28. 10.05.2017    19.18 -20.40                         Istebna               pożar


29. 13.05.2017     07.26 -08.05                        Istebna                Pożar


30. 17.05.2017   11.30 – 12.30                         Istebna               pożar


31. 18.05.2017   16,27 -17.20                          Jaworzynka        wypadek


Czerwiec


32. 16.06.2017   19.11-20.30                    Istebna               kolizja


33. 17.06.2017  11.35-13.05                   Istebna              miejscowe zagrożenie


34. 23.06.2017   7.50-8.10                      Istebna            miejscowe zagrożenie


35. 23.06.2017   14.47-15.30                  Istebna              miejscowe zagrożenie


36. 27.06.2017   20.10 – 20.50                 Istebna              miejscowe zagrożenie


                                                        Lipiec


37. 03.07.2017  9.30 – 10.50               Istebna             miejscowe zagrożenie


38. 07.07.2017  21.40 -22.20             Istebna              miejscowe zagrożenie


39. 11.07.2017  15.35 -16.15              Istebna              Kolizja drogowa


40.15.07.2017    16.41 – 17.15            Istebna             miejscowe zagrożenie