Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016 – podsumowanie

W dniu 20 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Istebna-Centrum.

Na zebranie przybyli licznie członkowie jednostki oraz zaproszeni goście w osobach:
kapitan Aleksander Szarzec – z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
dh Henryk Gazurek – Wójt Gminy
dh Józef Czepczor – Prezes zarządu Gminnego ZOSP RP
dh Stanisław Legierski – Komendant Gminny a zarazem zastępca przewodniczącego Rady Gminy
oraz przedstawiciele z zaprzyjaźnionych jednostek
dh Stanisław Kohut – OSP Istebna Zaolzie
Tomasz Kohut – prezes zarządu SDH Mosty u Jablunkova
Michal Szotkowski – członek zarządu SDH Mosty u Jablunkova.

Wśród ważniejszych uchwał podjętych na walnym zebraniu było:
– przyjęcie sprawozdań z działalności i finansowych za 2015 rok
– udzielenie absolutorium dla zarządu,
– przyjęcie planów działalności  na rok 2016
– wybór delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP
– wybór przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
– wybór nowego zarządu w składzie:
dh Stanisław Kędzior – prezes zarządu
dh Adam Bielesz – naczelnik
dh Tadeusz Kaczmarzyk – wiceprezes
dh Józef Kędzior – sekretarz
dh Wojciech Matuszny – skarbnik
dh Mirosław Kukuczka – gospodarz
dh Szczepan Haratyk
dh Rafał Juroszek
dh Michał Kohut
dh Henryk Kukuczka
dh Grzegorz Małyjurek
-wybór komisji rewizyjnej w składzie:
dh Adam Juroszek- przewodniczący komisji rewizyjnej
dh Ryszard Kukuczka – sekretarz
dh Tadeusz Probosz
dh Piotr Słupny
dh Damian Ziółkowski

Zebranie zakończono poczęstunkiem.

Dodaj komentarz