Walne Zebranie

22,02,2020 r, odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków OSP Istebna-Centrum. Na zebraniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe, przyjęto do realizacji plany na następny rok. Walne Zebranie udzieliło zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy i nadało członkostwo honorowe druhowi Kazimierzowi Czepczorowi. Zebranie odbyło się przy 57% frekwencji członków. W zebraniu brali udział również członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Wójt Gminy Istebna pani Łucja Michałek, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP pan młodszy brygadier Łukasz Błaszczak, Przewodniczący Rady Gminy Istebna, Komendant Gminny druh Stanisław Legierski, radny Sołectwa Istebna pan Jerzy Kędzior, Prezes ZOG ZOSPRP w Istebnej druh Mirosław Kukuczka oraz delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek z Mostów u Jabłonkowa i Svyrcinowca.

Przekaż 1% -akcja 2018

1%  pomoc, która Cię nic nie kosztuje, a wpływa na Twoje bezpieczeństwo!!!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna-Centrum dziękując za dotychczasowe wsparcie ponownie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Istebna oraz wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć naszą jednostkę o przekazanie 1%  na rzecz Związku OSP RP, a wskazując jako cel szczegółowy naszą jednostkę środki te wspomogą nasze stowarzyszenie.

Czytaj dalej

Warsztaty – dzień czwarty

Naszym Małym Inżynierom zaczyna doskwierać zmęczenie, w końcu w tak szybkim tempie wybudowali dom i wykonali przyłącza elektryczne do budynków. Teraz przyszedł czas na wybudowanie studni, bo woda to ważna sprawa w domu oraz na wielkie malowanie. Jak w poprzednich dniach tym pracom fizycznym towarzyszyła potężna dawka matematyki i fizyki. W tym dniu nastąpił też miły przerywnik. Prowadzący zajęcia przywieźli wehikuł czasu i wraz z wszystkimi uczestnikami przenieśli się Czytaj dalej

Trzeci dzień warsztatów

W trzeci dzień warsztatów mali kreatywni inżynierowie zgłębiali tajniki elektryczności. Najpierw wykonali dachy do swoich domów, a następnie wykonywali instalację elektryczną wewnątrz budynku. Kolejnym etapem było wykonanie słupów elektrycznych i ich montaż na działkach. Następnie budowana była sieć elektryczna oraz przyłącza energetyczne do Czytaj dalej

Mali inżynierowie w akcji

Króciusieńka fotorelacja z pierwszych dwóch dni warsztatów Kreatywnego Inżyniera, które odbywają się w naszej remizie. W pierwszym dniu dzieci otrzymały potężną dawkę geometrii, arytmetyki, logiki oraz poznawały narzędzia „budowlańców” a w dniu dzisiejszym nabyta wiedza została wykorzystywana do ciężkiej pracy murarskiej 🙂 Czytaj dalej

1% – akcja 2017

1%  pomoc, która Cię nic nie kosztuje, a wpływa na Twoje bezpieczeństwo!!!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna-Centrum dziękując za dotychczasowe wsparcie ponownie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Istebna oraz wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć naszą jednostkę o przekazanie 1%  na rzecz Związku OSP RP, a wskazując jako cel szczegółowy naszą jednostkę środki tewspomogą nasze stowarzyszenie.

Czytaj dalej

VI Międzynarodowe Manewry Ratownicze

Międzynarodowe Manewry Ratownicze

VI Międzynarodowe Manewry Ratownicze Istebna

W dniu 27 sierpnia 2016 w odbyły się „VI Manewry Ratownicze – Istebna 2016”, zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną ISTEBNA-CENTRUM pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Istebna – Henryka Gazurka.

W tegorocznej edycji manewrów udział brały zastępy ratowników z jednostek: SDH Mosty u Jablunkova (Czechy), SDH Bukovec (Czechy), DHZ Svrčinovec (Słowacja), OSP Ustroń-Polana, OSP Ustroń-Centrum, OSP Ustroń-Nierodzim OSP Istebna-Zaolzie, OSP Koniaków-Centrum, OSP Istebna-Centrum.

Zgrupowanie drużyn było w remizie OSP w Istebnej o godzinie 13.00. Na wstępie prezes zarządu OSP Istebna dh Stanisław Kędzior powitał przybyłych na manewry ratowników, grono sędziowskie, pozorantów. Czytaj dalej

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016 – podsumowanie

W dniu 20 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Istebna-Centrum.

Na zebranie przybyli licznie członkowie jednostki oraz zaproszeni goście w osobach:
kapitan Aleksander Szarzec – z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
dh Henryk Gazurek – Wójt Gminy
dh Józef Czepczor – Prezes zarządu Gminnego ZOSP RP
dh Stanisław Legierski – Komendant Gminny a zarazem zastępca przewodniczącego Rady Gminy
oraz przedstawiciele z zaprzyjaźnionych jednostek
dh Stanisław Kohut – OSP Istebna Zaolzie
Tomasz Kohut – prezes zarządu SDH Mosty u Jablunkova
Michal Szotkowski – członek zarządu SDH Mosty u Jablunkova.

Wśród ważniejszych uchwał podjętych na walnym zebraniu było:
– przyjęcie sprawozdań z działalności i finansowych za 2015 rok
– udzielenie absolutorium dla zarządu,
– przyjęcie planów działalności  na rok 2016
– wybór delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP
– wybór przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
– wybór nowego zarządu w składzie:
dh Stanisław Kędzior – prezes zarządu
dh Adam Bielesz – naczelnik
dh Tadeusz Kaczmarzyk – wiceprezes
dh Józef Kędzior – sekretarz
dh Wojciech Matuszny – skarbnik
dh Mirosław Kukuczka – gospodarz
dh Szczepan Haratyk
dh Rafał Juroszek
dh Michał Kohut
dh Henryk Kukuczka
dh Grzegorz Małyjurek
-wybór komisji rewizyjnej w składzie:
dh Adam Juroszek- przewodniczący komisji rewizyjnej
dh Ryszard Kukuczka – sekretarz
dh Tadeusz Probosz
dh Piotr Słupny
dh Damian Ziółkowski

Zebranie zakończono poczęstunkiem.

Zapytanie

Zapytanie o ofertę cenową

Na przygotowanie i druk monografii jednostki OSP Istebna-Centrum

W ramach realizacji projektu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” 120 lat służby mieszkańcom Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa istebniańskich strażaków – wydanie monografii istebniańskiej straży pożarnej z okazji jubileuszu 120 lecia jednostki z Istebnej – Centrum  objętego dofinansowaniem z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 ” 2013

Przedmiot zamówienia: Czytaj dalej

I kwartał pod znakiem szkoleń pierwszej pomocy

W ubiegłym roku dzięki ofiarności mieszkańców Istebnej, nasza jednostka zakupiła sprzęt szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy. Dzięki temu nasi ratownicy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje i utrzymują wysoki poziom wyszkolenia. Ale chcieli się również podzielić swoją wiedzą ze społeczeństwem. Dlatego w dniach 29 i 30 stycznia zostało zorganizowane pierwsze w Istebnej ogólnodostępne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu udział wzięło osiemnaście osób. Szkolenie zakończyło się egzaminem i rozdaniem certyfikatów. Czytaj dalej

1% – pomoc, która Cię nic nie kosztuje, a wpływa na Twoje bezpieczeństwo!!!

1Zarząd Ochotniczej Straży pożarnej Istebna-Centrum zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Istebna oraz wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć naszą jednostkę o przekazanie 1%  na rzecz Związku OSP RP, a wskazując jako cel szczegółowy naszą jednostkę środki te wspomogą nasze stowarzyszenie.

Czytaj dalej

„Historia pożarnictwa wsi Istebna w naszych rękach”

Po odwiedzinach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” naszej jednostki przez grupę młodzieży przebywającej czasowo w naszej miejscowości, zrodził się pomysł na odrestaurowanie dwóch zabytkowych konnych sikawek pożarniczych z przełomu XIX i XX wieku. Na początku roku zorganizowała się grupa ponad dwudziestu młodych osób w wieku 13 do 26 lat, która przeprowadziłaby prace w formie wolontariatu. Następnie znaleziono osobę profesjonalnie zajmującą się pracami konserwatorskimi, która będzie te prace nadzorować . Osoba ta również będzie pracować jako wolontariusz, nie pobierając wynagrodzenia za swój przepracowany czas. Kolejnym krokiem było znalezienie środków pieniężnych na zakup niezbędnych materiałów, takich jak  środki chemiczne do zabezpieczenia przed niszczeniem, farby, pasty czyszczące itp. Na ten cel udało się pozyskać dotację z programu Bank Ambitnej Młodzieży prowadzonego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Prace związane z odnowieniem zabytków ruszą jeszcze w Lipcu. Planujemy  przywrócenie świetności wizualnej sikawek, a jeśli będzie możliwość to również sprawności technicznej. Dołożymy wszelkich starań, aby jeszcze w tym roku na ogólnodostępnej imprezie kulturalnej zaprezentować pompy. Kolejnym elementem projektu będzie przerobienie istniejących wiat tak, aby zabezpieczały sprzęt przed czynnikami atmosferycznymi.

Gminne obchody dnia strażaka

O godzinie 14,00 w Koniakowie w kościele pw. Św. Bartłomieja rozpoczęły się uroczyste gminne obchody dnia strażaka. Po uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez trzech kapłanów strażacy udali się do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Kosarzyska gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.  W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz strażackich i samorządowych oraz delegacje jednostek OSP z naszej gminy. W uroczystościach uczestniczyli również nasi strażacy a Czytaj dalej