Akcje 2017

7                                                                       

Lp.
Data zdarzenia
Godzina rozpoczęcia -zakończenia działań
Miejsce zdarzenia
Rodzaj zdarzenia
Informacje o zdarzeniu
                                                        Styczeń
 

1. 06.01.2017      16:42 – 17:50           Istebna                    pożar            więcej    


2. 07.01.2017       06.59 – 08.50          Istebna                    pożar              więcej    


3..11.01.2017       14.00 – 18.00           Istebna        miejscowe  zagrożenie


4. 13.01.2017        11.30 – 12.00           Istebna        miejscowe  zagrożenie     więcej


5. 17.01.2017       19.44- 20.15           Istebna          miejscowe  zagrożenie


                                                              Luty


6. 10.02.2017         22.18 – 2.05            Koniaków                 pożar                  więcej  


7. 12.02.2017       21.02 – 22.10          Istebna                      pożar                   więcej


8.20.02.2017       17.03- 17.30            Istebna                  miejscowe zagrożenie


9. 22.02.2017         19.23 -20.04             Istebna          miejscowe zagrożenie


10. 22.02.2017         20.04- 20.56             Istebna          alarm fałszywy


11. 23.02.2017      17.47-19.00               Istebna        miejscowe zagrożenie    więcej


12. 28.02.2017      07.11 – 08.10              Istebna       kolizja


                                                     Marzec


13. 03.03.2017     20.54 -21.10                Istebna      miejscowe zagrożenie


14. 07.03.2017      01.21- 02.00                Istebna       miejscowe zagrożenie


15. 08.03.2017     21.20- 22.05                 Jaworzynka           pożar


16. 17.03.2017    17.11-18.15                  Istebna        miejscowe zagrożenie


17. 24.03.2017     02.44- 4.40                   Istebna                 pożar


18. 24.03.2017   15.00- 15.40                   Istebna        miejscowe zagrożenie


19. 27.03.2017    15.20 – 16.25                   Istebna                  pożar


20. 28.03.2017    14.01 – 15.30                    Istebna                 pożar


                                                         Kwiecień


 21.   03.04 2017   21.25- 21.50                    Istebna       miejscowe zagrożenie


22.    04.04.2017    15.15 – 16.45                    Istebna            pożar


23.   19.04.2017    23.35 – 0.15                      Istebna       miejscowe zagrożenie


24.    28.04.2017    15.03 – 16.35                    Istebna       miejscowe zagrożeni


25.   28.04.2017    16.40 -17.40                      Istebna       miejscowe zagrożenie


26.  28.04.2017      19.48 -20.50                     Istebna       miejscowe zagrożenie


                                                            Maj


27.  06.05.2017    19.30 -20.25                       Istebna       miejscowe zagrożenie


28. 10.05.2017    19.18 -20.40                         Istebna               pożar


29. 13.05.2017     07.26 -08.05                        Istebna                Pożar


30. 17.05.2017   11.30 – 12.30                         Istebna               pożar


31. 18.05.2017   16,27 -17.20                          Jaworzynka        wypadek


                                                   Czerwiec


32. 16.06.2017   19.11-20.30                    Istebna               kolizja


33. 17.06.2017  11.35-13.05                   Istebna              miejscowe zagrożenie


34. 23.06.2017   7.50-8.10                      Istebna            miejscowe zagrożenie


35. 23.06.2017   14.47-15.30                  Istebna              miejscowe zagrożenie


36. 27.06.2017   20.10 – 20.50                 Istebna              miejscowe zagrożenie


                                                        Lipiec


37.  03.07.2017  9.30 – 10.50               Istebna             miejscowe zagrożenie


38.  07.07.2017  21.40 -22.20             Istebna              miejscowe zagrożenie


39.  11.07.2017  15.35 -16.15              Istebna              Kolizja drogowa


40. 15.07.2017    16.41 – 17.15            Istebna             miejscowe zagrożenie


41. 18.07.2017   9.37- 10.30              Istebna              miejscowe zagrożenie


42. 21.07.2017  22.07- 23.10            Istebna               wypadek


43, 23.07.2017  14.40- 15.10            Istebna           miejscowe zagrożenie


                                                          Sierpień


44. 1.08.2017        17.30- 20.00           Istebna               wypadek


45. 3.08.2017      16.45- 17.35           Istebna                miejscowe zagrożenie


 46. 10.08.2017   9.15-9.50                Istebna                alarm fałszywy


47. 12.08.2017    7.30- 8.20               Koniakow                   pożar


48. 12.08.2017  14.15- 15.30            Koniakow                       wypadek


49. 15.08.2017  11.50- 12.30           Istebna                         kolizja


50. 27.08.2017  11.30-16.30             Istebna                miejscowe zagrożenie


51. 30.08.2017   8.00- 8.30             Istebna                  miejscowe zagrożenie


                                                     Wrzesień


52. 07.09.2017   16.45- 17.45            Istebna               miejscowe zagrożenie


53. 08.09.2017  17.10- 17.30             Istebna              miejscowe zagrożenie


54. 18.09.2017  18.32- 1945             Istebna                      wypadek


55. 21.09.2017  17.33- 17.40             Koniaków                     Pożar


56. 22.09.2017  10.55-11.30             Istebna                 miejscowe zagrożenie


57.22.09.2017  12.10- 13.30            Istebna                   miejscowe zagrożenie


58.  22.09.2017  15.02- 16.10          Istebna                  miejscowe zagrożenie


59. 23.09.2017   14.01-14.45         Koniaków                        Kolizja


60. 24.09.2017   21.43-22.20          Istebna                     miejscowe zagrożenie


61. 30.09.2017   12.00- 13.00        Istebna                     miejscowe zagrożenie


                                                            Pażdziernik


62. 07.10.2017   18.21- 18.48        Istebna                      alarm z czujki dymowej


63. 07.10.2017  21.14- 00.12         Istebna                                  wypadek


64. 09.10.2017   8.30- 9.20            Istebna                                      Pożar


65. 16.10.2017  14.15- 15.30          Koniakow                               wypadek


66. 17.10.2017  9.14-9.45             Jaworzynka                    miejscowe zagrożenie


67. 24.10.2017  11.55 -12.56          Istebna                         miejscowe zagrożenie


68. 29.10.2017  14.00- 14.55          Istebna                         miejscowe zagrożenie


69. 29.10.2017 1 5.20-1540           Istebna                         miejscowe zagrożenie


70. 29.10.2017  15.50-16.21          Istebna                         miejscowe zagrożenie


71.29.10.2017 16.30 – 18.00         Istebna                         miejscowe zagrożenie


72.29,19.2017  19.15-19.45          Istebna                         miejscowe zagrożenie


73. 30.10.2017  07.35-09.20         Istebna                         miejscowe zagrożenie


74.30.10.2017   17.00- 17.35       Istebna                         miejscowe zagrożenie


                                                              Listopad    


75. 04.11.2017   22.10-23.00       Istebna                           alarm z czujki dymowej


76.25.11.2017   15.20-15.55         Istebna                        miejscowe zagrożenie


77.26.11.2015     20.54-22.10          Istebna                      miejscowe zagrożenie


 78.27.11.2016     11.35-12.45        Istebna                                 pożar


 79.30.11.2017      03.52-4.28           Istebna                              wypadek


                                                           Grudzień


80. 08.12.2017   18.30-20.05          Istebna                               zadymienie


81.  11.12.2017  13.35-14.30           Jaworzynka                      miejscowe zagrożenie


82.  11.12.2017   13.50-14.35          Ustroń                                miejscowe zagrożenie


83. 11.12.2017  14.35-14.50           Ustroń                                 miejscowe zagrożenie


84. 11.12.2017   14.50-15.48           Ustroń                                miejscowe zagrożenie


85. 11.12.2017   15.19-15.47           Istebna                              miejscowe zagrożenie


86. 11.12.2017  16.35.-17.13           Ustroń                                 miejscowe zagrożenie


87. 11.12.2017  17.15-17.52           Ustroń                                   miejscowe zagrożenie


88 11.12.2017  17.33-18.05            Istebna                                   miejscowe zagrożenie


89.17.12.2017 11.40-13.20             Istebna                                  Pożar


90. 19.12.2017  04.47-05.50           Istebna                                 Pożar


91. 19.12.2017  06.52-07.52          Jaworzynka                       alarm fałszywy


92. 23.12.2017  08.43-9.10           Istebna                            alarm z czujki dymowej


93. 27.12.2017   20.28-21.22        Jaworzynka                  miejscowe zagrożenie


94. 28.12.2017   14.08-14.40        Istebna                         miejscowe zagrożenie


95. 28.12.2017  18.09-18.33         Istebna                         miejscowe zagrożenie


96 .28.12.2017  19.33-20.05         Istebna                        miejscowe zagrożenie


97. 29.12.2017   05.35-07.05         Istebna                       pożar


98. 30.12.2017 14.02-15.09        Istebna                         pożar