I Manewry ratownicze – ISTEBNA 2011

W sobotę 8 października 2011 w naszej gminie zostały przeprowadzone Manewry ratownicze – ISTEBNA 2011. Organizatorem manewrów była jednostka OSP Istebna-Centrum, a głównym koordynatorem i pomysłodawcą był dh Adam Bielesz.
Do uczestnictwa w manewrach zaproszone zostały wszystkie jednostki z gminy Istebna oraz zaprzyjaźniona jednostka z Mostów u Jabłonkowa z Czech.Tym samym ćwiczenia zyskały rangę międzynarodowych. W manewrach uczestniczyły drużyny czteroosobowe. Warunkiem uczestnictwa zawodników było ukończony 16 rok życia, aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W manewrach łącznie wzięło udział 6 drużyn: SDH Mosty u Jablunkova, OSP Istebna-Zaolzie, OSP Koniaków-Centrum oraz 3 drużyny z naszej jednostki.
Wszystkie drużyny miały do wykonania pięć zadań. Sprzęt potrzebny do wykonania każdego zadania zapewniał organizator i czekał przygotowany na stanowisku. Na wykonania zadania zawodnicy mieli 20 minut, a po wykonaniu zadania sędziowie omawiali zawodnikom popełnione błędy oraz chwalili za dobrze wykonaną pracę.
Manewry rozpoczęły się od przywitania uczestników przez gospodarza Prezesa dh Mirosława Kukuczkę oraz Komendanta Gminnego dh Stanisława Legierskiego. Następnie koordynator manewrów omówił regulamin i zasady ćwiczeń. Następnie zostało przeprowadzenie szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej według wytycznych ILCOR 2010. Po szkoleniu zostało przeprowadzenie losowanie kolejności drużyn i o godzinie 10.00 wyjechano na zadania.
Warunki pogodowe nie pozwoliły na przeprowadzenie zadań w plenerze jak pierwotnie planowano i zostały przeniesione do pomieszczeń zadaszonych.
Zadanie pierwsze umiejscowione było w garażu remizy w Istebnej – Centrum i polegało na udzieleniu pomocy osobie, która chcąc przestawić szafę została przez nią przygnieciona. Poszkodowany był przytomny, miał złamaną nogę oraz znajdował się we wstrząsie. Zadanie to oceniali ratownicy z jednostki OSP Istebna-Centrum.
Zadanie drugie zlokalizowane pierwotnie było na wyciągu narciarskim, ze względu na warunki atmosferyczne zostało przeniesione do garażu dh Józefa Legierskiego. Zadanie polegało na udzieleniu pomocy dziecku, które spadło z krzesełka wyciągu narciarskiego. Dziecko było przytomne, miało otwarte złamanie kolana i ranę głowy. W udzielaniu pomocy ratownikom przeszkadzała opiekunka dziecka. Zadanie to oceniali ratownicy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Ustroń.
Zadanie trzecie zlokalizowane było na terenie zakładu DREW-MAT. Zadaniem było ewakuacja osoby z płonącego i mocno zadymionego budynku. Ratownicy w pełnym umundurowaniu i przy użyciu aparatów powietrznych musieli sprawić linię gaśniczą, przeszukać budynek i wynieść poszkodowaną osobę. To zadanie oceniali ratownicy z OSP Istebna-Centrum.
Zadanie czwarte zlokalizowane było na terenie amfiteatru „Pod Skocznią”. Na brzegu rzeki leżała osoba nieprzytomna, nie oddychająca i puls też nie był wyczuwalny. Zadaniem ratowników było przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W tym zadaniu pozorantem nie była osoba żywa tylko używano odpowiedniego fantomu. Zadanie to oceniali ratownicy z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.
Zadanie piąte usytuowane było przy zakładzie wulkanizacyjnym w Istebnej. Zadaniem ratowników było ewakuacja dwóch osób z samochodu biorącego udział a wypadku komunikacyjnym. Do wydobycia poszkodowanych koniecznym było wykorzystanie sprzętu hydraulicznego. To zadanie oceniali ratownik z JRG PSP Ustroń i z OSP Istebna-Centrum.
Ratownicy z SDH Mosty u Jablunkova do zadań wykorzystywali własny sprzęt ratowniczy.
Po wykonaniu zadań przez wszystkie drużyny na sali w remizie zostały przez sędziów omówione wszystkie zadania. Goście z Czech zaprezentowali zestaw szyn i materac próżniowy do unieruchamiania poszkodowanego. Pokaz ten wzbudził duże zainteresowanie naszych ratowników gdyż system próżniowego usztywniania poszkodowanego w Polsce jest rzadko stosowany.
Przebiegowi manewrów przyglądali się zaproszeni goście: zastępca wójta gminy Henryk Gazurek, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Józef Czepczor i Komendant Gminny dh Stanisław Legierski.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa podziękowania sędziom z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, z JRG PSP Ustroń za poświęcony czas. Podziękowania kierujemy do właścicieli firmy DREW-MAT, Pana Józefa Legierskiego, Pana Tadeusza Kaczmarzyka za udostępnienie pomieszczeń na przeprowadzenie zadań. Dziękujemy również Stasi, Gosi, Ewie i Jackowi za przygotowanie smacznych posiłków oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w organizację manewrów.