„II Manewry Ratownicze – Istebna 2012” – relacja z zadań i fotogaleria

W dniu 13 października 2012 w odbyły się „II Manewry Ratownicze – Istebna 2012”, zorganizowane przez Ochotniczą Straż pożarną ISTEBNA-Centrum.

Główną ideą przyświecającą organizatorom manewrów było rozwijanie współpracy między poszczególnymi grupami ratowników, które w wyniku różnych zdarzeń często wspólnie pokonują trudności związane z akcjami ratowniczymi. Chciano, by ratownicy mieli okazję ćwiczyć postępowanie z poszkodowanym, poczynając od momentu dotarcia do miejsca zdarzenia, aż po przekazanie poszkodowanegozespołowi ratownictwa medycznego. Aby osiągnąć ten cel zorganizowano dla uczestników ćwiczeń wiele urozmaiconych pozoracji, które obejmowały szeroko pojęty temat jakim jest ratownictwo; w każdej pozoracji wykorzystywane było ratownictwo medyczne.

W manewrach brało udział łącznie dziewięć drużyn: SDH Mosty u Jablunkova (Czechy), Grupa Ratownicza KRYRY, OSP Istebna-Zaolzie, OSP Skoczów, OSP Ustroń-Nierodzim, OSP Puńców, OSP Goleszów, OSP Koniaków-Centrum, OSP Istebna-Centrum.

Zgrupowanie drużyn było przy OSP w Istebnej o godzinie 7.30. Następnie po wypiciu kawy, zjedzeniu ciasta i odprawie dowódców drużyn przystąpiono do wykonywania przygotowanych zadań.

Pierwsze zadania, które zostało przygotowane dla biorących udział w manewrach drużyn było udzielenie pomocy osobie, która upadła na rowerze i stoczyła się ze stromego zbocza w wyniku czego złamała rękę. Ta pozoracja umiejscowiona była obok kościoła.

W drugim zadaniu należało udzielić pomocy osobie, która została przygnieciona przez bal drewna. Poszkodowany był nieprzytomny i z relacji świadków wynikało że przygniecenie powstało dłuższy okres czasu niż 10 minut od zdarzenia do przyjazdu ratowników. Do wyciągnięcia poszkodowane spod kłody drzewa potrzebne było użycie poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia. Poduszki wysokiego ciśnienia potrzebne do wykonania zadania były zabezpieczone przez organizatora. To zadanie zostało zlokalizowane na tartaku Pana Piotra Burego.

W kolejnym zadaniu należało wyciągnąć dwoje dzieci, które weszły do ciasnej rury za piłką, która się tam wtoczyła podczas zabawy. Utrudnieniem dla ratowników była matka dzieci, która spanikowała widząc, że dzieci nie chcą wyjść z rury. Zadanie to było zlokalizowane w przysiółku Byrty.

Czwarte w kolejności zadanie polegało na udzieleniu pomocy osobom, które będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków pobiły się. Jeden z poszkodowanych miał wbitą w klatkę piersiową sztachetę z gwoździem a drugi miał rany jamy brzusznej i wytrzewienie. Oboje poszkodowanych było nieprzytomnych. Utrudnieniem dla ratowników była jeszcze jedna osoba będąca pod wpływem środków odurzających, która zachowywała się agresywnie w stosunku do ratowników. Lokalizacja tego zdarzenia była przy pizzerii u Józefa na Beskidzie.

W kolejnym zadaniu przygotowanym dla grup ratowniczych należało udzielić pomocy dziecku, niemowlęciu u którego doszło do nagłego zatrzymania oddechu i pracy serca. W tym zadaniu była jeszcze jedna osoba poszkodowana, matka dziecka ? ofiara przemocy w rodzinie. Poszkodowana była przytomna, miała wbity nóż w udo. Utrudnieniem dla ratowników był niezrównoważony ojciec dziecka, który zachowywał się bardzo agresywnie. To zdarzenie było zlokalizowane u Pana Bolesława Michałka u Wojtosza.

W szóstym zadaniu należało udzielić pomocy osobie, która jadąc na motorze straciła równowagę i wpadła do rzeki. Poszkodowany był nieprzytomny, bez wyczuwalnych funkcji życiowych. To zdarzenie zlokalizowano na drodze Wywóz, przy rzece Olzie.

W kolejnej pozoracji drużyny udzielały pomocy poszkodowanym w zakładzie produkcyjnym. Jedna z osób poszkodowanych miała amputowaną dłoń, a druga osoba miała oparzenia spowodowane działaniem wapna. Do tego zdarzenia doszło w zakładzie DREW-MAT.

W ósmej pozoracji należało udzielić pomocy osobom z wypadku samochodowego. W zdarzeniu zostały poszkodowane cztery osoby. Jednego z poszkodowanych trzeba było uwolnić z samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych, dwoje kolejnych poszkodowanych również znajdowało się w pojazdach, ale ich wydobycie nie wymagało użycia specjalistycznego sprzętu i jeden z poszkodowanych znajdował się poza pojazdami. To zadanie umiejscowione było na Amfiteatrze Pod Skocznią.

W ostatnim zadaniu, które organizator przygotował, drużyny udzielały pomocy osobom, które zostały poszkodowane w pożarze budynku. Należało ewakuować dwie kobiety z płonącego budynku, jedna z poszkodowanych była w ciąży, a druga miała liczne oparzenia. Obie osoby były nieprzytomne. To zdarzenie było zlokalizowane Pod Grapą w Istebnej.

Po wykonaniu przez wszystkie drużyny przygotowanych pozoracji nastąpiła przerwa na obiad. Następnie zostały omówione przez sędziów zdania ? założenia, najczęstsze błędy, dobre pomysły.

Wszystkie pozoracje były realistycznie przygotowane. Sędziowie po każdym zadaniu omawiali wykonanie zadania przez drużynę, zwracali uwagę na popełniane błędy oraz chwalili za dobrze wykonane czynności.

Organizatorzy przygotowali pozoracje takie, do których zazwyczaj strażacy nie wyjeżdżają (bójka przy dyskotece, czy awantura domowa), ale upozorowane obrażenia jakie mieli poszkodowani, mogą występować w czasie każdej akcji ratowniczo-gaśniczej, czy wypadku samochodowym

Dzięki takim manewrom znacznie podnosi się stan wiedzy ratowniczej strażaków biorących udział, co w przyszłości nada ratownikom pewności we własne umiejętności i zostanie należycie spożytkowana w stanach zagrożenia.

Fotogaleria powstała dzięki zdjęciom wykonanym przez Marka Byrtusa, Jacka Kohuta i Tomka Nycza.
Bardzo dziękujemy za udostępnienie zdjęć.