„Historia pożarnictwa wsi Istebna w naszych rękach”

Po odwiedzinach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” naszej jednostki przez grupę młodzieży przebywającej czasowo w naszej miejscowości, zrodził się pomysł na odrestaurowanie dwóch zabytkowych konnych sikawek pożarniczych z przełomu XIX i XX wieku. Na początku roku zorganizowała się grupa ponad dwudziestu młodych osób w wieku 13 do 26 lat, która przeprowadziłaby prace w formie wolontariatu. Następnie znaleziono osobę profesjonalnie zajmującą się pracami konserwatorskimi, która będzie te prace nadzorować . Osoba ta również będzie pracować jako wolontariusz, nie pobierając wynagrodzenia za swój przepracowany czas. Kolejnym krokiem było znalezienie środków pieniężnych na zakup niezbędnych materiałów, takich jak  środki chemiczne do zabezpieczenia przed niszczeniem, farby, pasty czyszczące itp. Na ten cel udało się pozyskać dotację z programu Bank Ambitnej Młodzieży prowadzonego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Prace związane z odnowieniem zabytków ruszą jeszcze w Lipcu. Planujemy  przywrócenie świetności wizualnej sikawek, a jeśli będzie możliwość to również sprawności technicznej. Dołożymy wszelkich starań, aby jeszcze w tym roku na ogólnodostępnej imprezie kulturalnej zaprezentować pompy. Kolejnym elementem projektu będzie przerobienie istniejących wiat tak, aby zabezpieczały sprzęt przed czynnikami atmosferycznymi.

Dodaj komentarz