Kamera termowizyjna na wyposażeniu!!!

Nasza jednostka wprowadziła na wyposażenie podziału bojowego nowy sprzęt – kamerę termowizyjną ARGUS Mi-TIC E3 firmy ROSENBAUER. Nowy sprzęt został zamontowany w samochodzie ratowniczo-gaśniczym MAN.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna-Centrum składa serdeczne podziękowania mieszkańcom za złożone darowizny w czasie zbiórki publicznej przed kościołem. Celem zbiórki było pozyskanie środków na zakup termowizyjnego urządzenia ratowniczego. Nasza jednostka zakupiła wyżej wymienioną kamerę termowizyjną. W czasie zbiórki pozyskano 9800,00 złotych, koszt zakupu kamery to 21400,00 złotych. Resztę brakujących środków jednostka pokryła z własnych środków.

Dzięki zakupionemu urządzeniu będziemy mogli jeszcze lepiej służyć naszą pomocą społeczeństwu.

Dodaj komentarz