Akcje 2020 rok

 1.  08.01  godz. 18:38, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego.
 2.  10.01  godz. 12:40, Istebna, zabezpieczenie lądowiska dla LPR.
 3.  10.01. godz. 15:41, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego.
 4.  20.01. godz. 11:38, Istebna, usunięcie plam substancji ropopochodnych (DW 941).
 5.  28.01. godz. 16:26, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru
 6.  28.01. godz. 20:02, Istebna, pożar sadzy w kominie domu
 7.  28.01. godz. 22:39, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru
 8.  31.01. godz. 10:37, Istebna, neutralizacja plam oleju na drodze wojewódzkiej
 9.  04.02. godz. 12:04, Istebna, neutralizacja plamy rozlanego oleju
 10.  04.02. godz.16:14, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z linii energetyczne
 11.  05.02. godz . 9:22, Istebna, usunięcie pochylonego drzewa na terenem przedszkola
 12.  07.02. godz.   6:58, Istebna, usunięcie powalonego drzewa
 13.  10.02. godz. 19:56, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 14.  11.02. godz.   8:56, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi woj.941
 15.  11.02. godz. 17:37, Istebna, pomiar stężenia tlenku węgla po zadziałaniu tzw. „czujki czadu” w domu jednorodzinnym
 16. 13.02. godz.   2:54, Istebna, alarm z hotelowego systemu sygnalizacji pożaru
 17. 15.02. godz. 18:17, Istebna, fałszywy alarm z monitoringu pożarowego
 18. 17.02. godz. 14:25, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 19. 18.02. godz.  9:08, Istebna, neutralizacja plamy i uprzątnięcie drogi po kolizji.
 20. 18.02. godz. 10:43, Istebna, ogniska bez dozoru – fałszywy alarm.
 21. 20.02. godz. 13:52, Istebna, fałszywy alarm z monitoringu pożarowego
 22. 23.02. godz. 22:48, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi woj. 941
 23. 24.02. godz.   0:01, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi woj. 941
 24. 24.02. godz.  3:23, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi woj. 941
 25. 24.02. godz.  9:00, Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi gminnej
 26. 24.02. godz.  9:00, Istebna, usunięcie drzewa z dachu domu jednorodzinnego
 27. 29.02. godz.10:53, Istebna, usunięcie powalonego przez wiatr drzewa z DW943
 28. 08.03. godz.14:37, Istebna, pożar samochodu osobowego
 29. 12.03 godz. 14:18, Istebna usunięcie powalonego drzewa z drogi gminnej
 30. 22.03 godz.  8:54, Jaworzynka, pożar sadzy w domu jednorodzinnym
 31. 01.04 godz.  8:13, Istebna, neutralizacja plam na drodze woj. nr 941
 32. 02.04 godz.  7:05, Istebna,  neutralizacja plamy i uprzątnięcie drogi po kolizji.
 33. 04.04 godz. 15:44, Istebna, pożar trawy.
 34. 08.04.godz.   9:17, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 35. 07.05 godz. 22:09, Jaworzynka, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 36. 08.05.godz. 17:36, Istebna, miejscowe zagrożenie
 37. 14.05.godz  16:30, Koniaków, pożar domu
 38. 22.05.godz. 15:20, Istebna, miejscowe zagrożenie
 39. 27.05.godz.   1:35, Istebna, pożar domu (ofiara śmiertelna-właścicielka domu)
 40. 29.05.godz. 15:22, Istebna, neutralizacja plam na drogach – woj. i powiatowej
 41. 03.06.godz. 21:53, gmina Istebna, akcja poszukiwawcza (osoba poszukiwana odnalazła się)
 42. 05.06.godz. 17:16, Istebna, kolizja drogowa
 43. 20.06.godz. 14:13, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru – fałszywy
 44. 26.06.godz. 21:03 Istebna, drzewo na linii energetycznej po uderzeniu piorunem
 45. 30.06.godz. 18:19, Istebna, miejscowe zagrożenie
 46. 02.07.godz.16:56, Istebna, uderzenie pioruna w słup energetyczny
 47. 03.07.godz.  0:16, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru – fałszywy
 48. 03.07. godz. 7:12, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru – fałszywy
 49. 10.07 godz. 14:30, Istebna, miejscowe zagrożenie – dowożenie wody
 50. 13.07.godz.18:02, Istebna, miejscowe zagrożenie- usunięcie żmii z posesji
 51. 15.07.godz.13:30, Istebna,  miejscowe zagrożenie – dowożenie wody
 52. 15.07 godz.18:59, Koniaków, miejscowe zagrożenie- akcja poszukiwawcza
 53. 16.07 godz.17:16, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru – fałszywy
 54. 21.07 godz.20:02, Jaworzynka, alarm z systemu sygnalizacji pożaru – fałszywy (nieuzasadnione uruchomienie alarmu)
 55. 23.07. godz. 18:00, Istebna, miejscowe zagrożenie
 56. 26.07. godz. 17:05, Istebna, uderzenie pioruna w dom
 57. 31.07 godz. 14:58, Istebna, ognisko bez dozoru
 58. 04.08. godz. 16:45, Istebna,  miejscowe zagrożenie
 59. 05.08. godz.12:15, Istebna, neutralizacja plam na drodze
 60. 05.08. godz.16:11, Jaworzynka, pożar sadzy w kominie
 61. 07.08. godz.13:59, Koniaków, pożar stodoły
 62. 11.08. godz.10:15, Koniaków, kolizja drogowa,
 63. 11.08. godz.12:48, Jaworzynka, pożar
 64.  5.08. godz. 12:00, Istebna, zdarzenie drogowe z udziałem motocykla i samochodu osobowego
 65. 19.08 godz.  8:29, Istebna, neutralizacja plam na drodze woj. nr 941
 66. 19.08 godz. 9:58, Istebna Kubalonka, miejscowe zagrożenie
 67. 21.08.godz.19:31, Istebna, alarm fałszywy
 68. 24.08.godz. 9:32  Istebna, pożar domu
 69. 24.08 godz.10:58 Istebna, neutralizacja plamy na drodze gminnej
 70. 26.08.godz. 8:38, Istebna, neutralizacja plamy na drodze gminne
 71. 28.08.godz.17:30, Istebna, miejscowe zagrożenie
 72. 01.09 godz.  9:49, Istebna, miejscowe zagrożenie
 73. 01.09 godz.10:03, Istebna, miejscowe zagrożenie
 74. 04.09.godz.  8:54, Istebna, miejscowe zagrożenie.
 75. 04.09.godz.17:55, Istebna, miejscowe zagrożenie
 76. 07.09.godz.16:53, Istebna, neutralizacja plamy oleju na DW 941
 77. 07.09.godz.18:10, Istebna, usunięcie gniazda szerszeni.
 78. 09.09.godz.15:30, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru – fałszywy
 79. 11.09.godz.11:24, Istebna/Wisła, neutralizacja plam na drodze wojewódzkiej
 80. 18.09.godz.21:29, Istebna, pożar kotłowni w domu jednorodzinnym
 81. 22.09.godz.18:56, Istebna, alarm fałszywy w dobrej wierze
 82. 22.09.godz.19:54, Istebna, alarm fałszywy z systemu sygnalizacji pożaru
 83. 28.09.godz.11:47, Jaworzynka, fałszywy alarm z systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych „eCall”
 84. 28.09.godz. 20:30, Istebna, alarm fałszywy z systemu sygnalizacji pożaru
 85. 28.09.godz. 23:03, Koniaków, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 86. 30.09.godz.  9:43, Istebna, miejscowe zagrożenie
 87. 02.10.godz.13:00, Istebna, miejscowe zagrożenie
 88. 02.10.godz.14:15,  Istebna, miejscowe zagrożenie
 89. 02.10.godz.19:09,  Istebna, pomoc pogotowiu ratunkowemu
 90. 03.10.godz. 15:10  Istebna, usunięcie gniazda szerszeni z domu jednorodzinnego
 91. 03.10 godz. 17:18  Istebna, usunięcie powalonego drzewa z drogi gminnej
 92. 03.10 godz. 17:18  Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru – fałszywy
 93. 05.10.godz. 17:30  Istebna,  miejscowe zagrożenie
 94. 06.10.godz. 8:27  Jaworzynka, miejscowe zagrożenie
 95. 06.10.godz. 9:50  Istebna, zabezpieczenie lądowiska LPR
 96. 07.10.godz.17:30, Istebna,  usunięcie gniazda szerszeni z domu jednorodzinnego
 97. 12.10.godz. 17:02, Istebna,  zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej na chodniku przy DW 941
 98. 14.10.godz. 21:21, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru – fałszywy
 99. 16.10.godz. 9:15, Istebna,  miejscowe zagrożenie ,
 100. 16.10.godz.15:04, Istebna, pożar sadzy w przewodzie kominowym domu jednorodzinnego
 101. 19.10.godz. 13:31, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 102. 19.10.godz. 20:33, Istebna, pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego
 103. 25.10.godz. 21:29, Istebna, alarm z systemu sygnalizacji pożaru – fałszywy