MDP – spotkanie z ciekawym człowiekiem.

W czwartek 16 marca 2017 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu Spotkania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z ciekawymi ludźmi. Pierwszym gościem MDP z jednostek w Istebnej Centrum i Zaolzia była Pani Małgorzata Kiereś. Tematem spotkania była tożsamość Istebnioków, godność i duma górali oraz rys historyczny. W czasie godziny lekcyjnej Pani Małgosia barwną opowieścią przeniosła wszystkich zebranych do roku 1577 kiedy to niejaki Wojtek, mieszkaniec Nowsia osiedlił się w Istebnej. Z czasem przybywało mieszkańców, którzy ciężką pracą wydzierali z lasu, karczując drzewa pole pod uprawy. Wieś się rozrastała tak, że na łąkach wypasało się ponad tysiąc sto owiec, a do tego były jeszcze kozy i bydło. Wybudowanych było również pięć młynów, których plany techniczne i lokalizacje mogliśmy zobaczyć na ekranie.

Spotkanie było bardzo cenną lekcją historii i co najważniejsze młodym ludziom przekazana została wiedza o tożsamości i harcie ducha, który charakteryzuje Istebnioków, a dzisiejszy świat stara się go przedstawić jako „obciachowy”

Dodaj komentarz