MDP – spotkanie z ciekawym człowiekiem.

W czwartek 16 marca 2017 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu Spotkania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z ciekawymi ludźmi. Pierwszym gościem MDP z jednostek w Istebnej Centrum i Zaolzia była Pani Małgorzata Kiereś. Tematem spotkania była tożsamość Istebnioków, godność i duma górali oraz rys historyczny. W czasie godziny lekcyjnej Pani Małgosia barwną opowieścią przeniosła wszystkich zebranych do roku 1577 kiedy to niejaki Wojtek, mieszkaniec Nowsia osiedlił się w Istebnej. Z czasem przybywało mieszkańców, którzy ciężką pracą wydzierali z lasu, karczując drzewa pole pod uprawy. Wieś się rozrastała tak, że na łąkach wypasało się ponad tysiąc Czytaj dalej

Z życia naszej jednostki

Tradycyjnie co roku nasza jednostka włącza się w obchody Świąt Wielkanocnych. Przygotowania do okresu świątecznego rozpoczynamy od wymycia placu kościelnego i drogi dojazdowej przez park w Istebnej. W bieżącym roku prace te wykonywaliśmy w sobotę 16 kwietnia. Kolejnym etapem przygotowań było włączenia się do pełnienia honorowej warty przy Bożym Grobie. Sprawami organizacyjnymi związanymi z pełnieniem warty, tj. przygotowaniem halabard, pasów, rękawiczek,  zabytkowych hełmów, wypastowaniu butów  zajęła się Komisja Rewizyjna. Warta honorowa pełniona była w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Do pełnienia warty włączona została również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Młodzi strażacy pełnili wartę z takim przejęciem że nie obyło się bez omdleń. Nasi druhowie wraz z orkiestrą strażacką, pocztem sztandarowym i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą uczestniczyli w Mszy Rezurekcyjnej.

1 maja z okazji Czytaj dalej