Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 21 maja 2011 r. w remizie OSP Koniaków Centrum  odbył się Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na spotkaniu podsumowano 5 letnią kadencję, przyjęto plan działania na nową kadencję a także zostały wybrane nowe władze Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego  ZOSP RP.

Na prezesa zarządu po raz kolejny został wybrany druh Józef Czepczor a komendantem gminnym został dh Stanisław Legierski. Oprócz nich w skład prezydium zarządu weszli jako wiceprezesi dh Józef  Legierski i dh Michał Kohut,  skarbnikiem został dh Ryszard Kolasa, sekretarzem Renata Haratyk oraz  Marian Stańko  i Jan Jałowiczor

Zarząd tworzą strażacy wytypowani przez macierzyste jednostki i tak OSP Koniaków C. ma 5 przedstawicieli, OSP Istebna C. 4, OSP Jaworzynka C. 3, OSP Istebna Zaolzie 3, OSP Kosarzyska 3 i OSP Zapasieki 2. oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Istebna w osobie zastępcy wójta Pana Henryka Gazurka.

Dodaj komentarz