Walne Zebranie

22,02,2020 r, odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków OSP Istebna-Centrum. Na zebraniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe, przyjęto do realizacji plany na następny rok. Walne Zebranie udzieliło zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy i nadało członkostwo honorowe druhowi Kazimierzowi Czepczorowi. Zebranie odbyło się przy 57% frekwencji członków. W zebraniu brali udział również członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Wójt Gminy Istebna pani Łucja Michałek, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP pan młodszy brygadier Łukasz Błaszczak, Przewodniczący Rady Gminy Istebna, Komendant Gminny druh Stanisław Legierski, radny Sołectwa Istebna pan Jerzy Kędzior, Prezes ZOG ZOSPRP w Istebnej druh Mirosław Kukuczka oraz delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek z Mostów u Jabłonkowa i Svyrcinowca.