Walne zebranie

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna-Centrum odbyło się w dniu 05.02.2011, o godzinie 18.00, w sali naszej jednostki.

Na zebraniu pojawiło się ponad 50 druhów z naszej jednostki, oraz zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminy, pani Danuta Rabin, zastępca Wójta, pan Henryk Gazurek, Przewodniczący Rady Gminy, pan Jan Gazur, Komendant Gminny ZOSP RP p. mł. bryg. Damian Legierski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Józef Czepczor.

Prezes OSP, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, oraz opiekun MDP przedstawili sprawozdania z działalności jednostki, następnie Komendant gminny ZOSP RP przedstawił informacje na temat działalności jednostek OSP z terenu naszej gminy w zeszłym roku, oraz podziękował strażakom, za przekazywanie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych w formie darowizny na rzecz jednostki, w związku z czym pieniądze te przekazywane są na konto naszego stowarzyszenia. Zaznaczył przy tym że gmina Istebna jest jedyną w powiecie, w której strażacy ze wszystkich jednostek podjęli taką decyzję.

Następnie odbyły się wybory członków zarządu OSP, oraz komisji rewizyjnej, oraz podjęto niezbędne uchwały.

Oto skład wybranego zarządu:
Mirosław Kukuczka – Prezes Zarządu
Michał Kohut – Naczelnik
Adam Juroszek – II Wiceprezes Zarządu
Stefania Kędzior – Skarbnik
Adam Bielesz – Zastępca Naczelnika
Józef Kędzior – Sekretarz Zarządu
Szczepan Haratyk – Gospodarz
Tadeusz Kaczmarzyk – Członek Zarządu
Henryk Kukuczka – Członek Zarządu
Wojciech Matuszny – Członek Zarządu
Damian Ziółkowski – Członek Zarządu

Po zakończeniu obrad, strażacy spotkali się przy tradycyjnym poczęstunku. Czytaj dalej